Skip to main content

Å be er å tale med Gud fra ditt hjerte. Du utøser din begjæring, lengsel, tilbedelse og nød for ham. Når vi søker til Gud i bønn, så vær oppmuntret av at det er Gud selv som har bedt deg om å komme.

Det er viktig å ha et rent motiv for din bønn. Egoisme, grådighet, rikdom er gale motiver for bønn. Aldri gi opp å be når du ber om noe som er etter Guds vilje. Gud hører bønn!

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply