Skip to main content

Engler er skapte åndsvesner, men de kan også opptre i fysisk tilstand. Det er viktig å skille mellom Guds engler og Satans engler. Denne teksten vil kun handle om Guds engler.

Du alene er Herren. Du har skapt himmelen, den høye himmel og hele dens hær, jorden og alt som er på den, havet og alt som er i det. Du holder liv i alle ting, og himmelhæren tilber deg.
Neh 9, 6

Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; 16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, 17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.
Kol 1, 15-17


Utseende

Englene er ikke bunden til naturlovene slik vi er. De kan opptre både usynlig og synlig. De er vesner som aldri dør (Luk 20, 36). I fysisk tilstand kan englene opptre som et mennesker (Matt 28,3; Mark 16, 5; Joh 20, 12; Jes 6,2; Dan 8, 15; 1. Mos 18, 2; Jes 6,2) med et lys av renhet over seg. I 2. Mos 25, 20 leser vi at Kjerubene, som ofte opptrer som voktere,  har vinger.


Skytsengler

Alle barn har en skytsengel, som vokter og bevarer oss  (Matt 18, 10). Det er også historier om misjonærer som har blitt beskyttet av hvite skikkelser når de har vært i livsfare på misjonsmarkene. Det viktigste er allikevel at vi har sakene i orden med Herren; at vi er frelste.


Makt og kraft

Englene har en makt og myndighet fra Gud som ingen andre kan motstå. I Jes 37, 36 står det at én engel alene slo i hjel 185 000 mann i assyrernes leir. Når tiden er inne skal en engel gripe Satan og kaste ham ned i avgrunnen for 1000 år.

Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden.  2 Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.
Åp 20, 1-2


Rangorden

Blant englene er det forskjell på deres tjenester, makt og storhet. Erkeengelen (overengel) Mikael er engleverdens hærfører. Fra Bibelen leser vi at Gabriel er den som bringer viktige bud og nyheter (Dan 8, 16) fra Gud. Serafer leser vi om i Jes 6,1-3. Det står at hver av dem har seks vinger og de lovpriser Guds navn. I 1. Mos 3, 24 leser vi om Kjeruber. De ble satt til å vokte veien til livets tre.


Englene skal ikke tilbedes

Vi skal ikke tilbe englene står det i Bibelen. Det kan ende i villfarelser og svermeri. I stedet skal vi takke Gud for dem. Da apostelen Johannes falt ned for en engels føtter, og ville tilbe ham, sa englen at han ikke skulle gjøre det.

Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.
Åp 19, 10

Det er mye mer som kunne ha blitt skrevet om englene, men jeg avslutter med å repetere overnevnte: Vi skal ikke tilbe englene, det er Gud vi skal tilbe!

Lenker: Pinsepredikant beskylder Märtha for demonkontakt

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply