Skip to main content

Læren om skjærsilden går ut på at etter døden må sjelen gjennomgå en renselsesprosess. Denne prosessen er i form av lidelser og pine for synder en ikke har gjort bot for. Familie og venner kan betale penger til den romerske-katolske kirken for at pinen i skjærsilden skal bli forkortet. Dette skjer ved at den katolske-presten leser sjelsmesse og nyter nattverd for den avdøde.

Den romerske-katolske kirke har mange forskjellige dogmer uten bibelsk støtte. Det heter seg også at helgener og paven unngår skjærsilden fordi dem kan vise til et overskudd av gode gjerninger.

Mange vil nok med stor rett hevde at «den store skjøge» som beskrives i Åpenbaringen 17 og 18 er den romersk-katolske kirke. Læren om skjærsild og avlat har ført til «kjøp og salg av menneskesjeler».

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply