Skip to main content

1) Visdoms tale, 2) kunnskaps tale, 3) tro, 4) helbredelsens gave, 5) kraft til un­dergjerninger, 6) profetisk gave, 7) gaven til å prøve ånder.

Til disse kommer de to foran nevnte: tungemålsgaven, og gaven til å tyde tunger (1. Kor. 12, 8–10). I alt 9 nådegaver.

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply