Skip to main content

Jesus er Gud og vår Skaper er Gud. I Joh 1,1 kalles han Ordet. Det står at «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  I ham var liv, og livet var menneskenes lys.  Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.» (Joh 1).

Vi som ble skapt i Guds bilde og lignelse (1. Mos. 1, 26), ut­gjør også en treenighet med legemet, sjel og ånd (1. Tess. 5, 23). Tabernaklet og temp­let, som hver på sin tid var midtpunktet i jødenes gudsdyrkelse, var også delt i tre deler: Forgården, det hellige og det al­ler helligste.

Derfor kan vi si at vi ble skapt i hans likhet, fordi vi har noen av likhetene som Gud har. Gud er kjærlighet. Han er rettferdig. Det er ikke alltid vi. Gud er perfekt. Det er ikke vi. Gud elsker oss. Vi kan også elske. Gud kan hate, likeledes kan vi. Gud er rasjonell, således er vi. Fordi vi ble skapt i Guds bilde, har vi muligheten til å vise ømhet, nåde, vennskap og barmhjertighet. Dette er noen av likhetene mellom oss og Gud.

Derimot er Gud allvitende og allmektig. Det er ikke vi. Gud er utenfor tid og rom. Det er ikke vi.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply