Skip to main content

Flere tusen kirker og menigheter over hele verden arbeider med hjelpebistand i form av mat, vann, klær, medisiner, skoler, arbeid osv. Vi sløser derimot ikke bort penger på alkohol og tobakk. Bare alkohol alene omsettes for 266 millioner hvert år [1. http://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/alkohol] i Norge.

Samtidig koster alkoholmisbruk  samfunnet hele 18 milliarder [2. http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article351093.ece] kroner i året. Det er penger som kunne blitt brukt på hjelpearbeid.

Gode gjerninger vil derimot ikke føre deg til himmelen. Se om du virkelig er et godt menneske på http://www.needgod.com

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply