Skip to main content

Før syndefallet med Adam og Eva, var verden perfekt. Det fantes ingen sykdom eller død. Da mennesket gjorde opprør mot Gud, satte de i gang en hel serie med hendelser som forandret menneskets natur og skapelse. Skapelsen var ikke lenger et paradis.

Det å lide (død, krig, hungersnød, smerte, sorg og sykdommer) er et resultat av syndefallet. I tillegg har Gud gitt oss fri vilje. Med den kan vi ta et valg. Vi kan ta imot Jesus (Rom 10, 9-10) eller følge resten verden til den evige fortapelse.

Hvis vi ikke hadde hatt frihet til å ta våre egne valg, på både godt og ondt, så ville vi vært som programmerte roboter.

Vi lever i en verden der døden er en del av livet. Ofte når det skjer noe rundt oss, noe vondt eller leit, så blir det en tankevekker. Et varsel på hvor sårbare vi er. Et varsel om å søke Gud.

Vi ser at Satan og hans åndehær har en rolle i verden vi ikke helt forstår. Hvorfor små barn dør er ikke lett og forstå. Hvis vi ser det i et annet perspektiv kan vi ane noe av konturene.

Forurensninger, kunstige stoffer i maten, sykdom, livsstil, gener, miljø, alt er noe som verden har påvirket. Det påvirker også livet.

Noen vil kanskje spørre, hvorfor fjerner ikke Gud bare Djevelen? Vel, tenk hvis Gud skulle fjerne Djevelen, så sier han til Gud: «Hvis du skal fjerne meg, de falne engler og demoner, så må du også fjerne alle menneskene. Jeg har gjort mye galt og grusomt, men det har menneskene også.»

Derfor kan ikke Gud fjerne Djevelen uten at han også fjerner oss. Vi er derimot lovet evig liv, hvis vi tar imot Jesus som får frelser. Mange i denne verden vil gå fortapt, men noen få vil finne veien hjem til Jesus, ofte gjennom tunge prøvelser.

Så årsaken til at små barn dør er syndefallet. Gud har derimot en mening med alt. Han ser mye lenger enn oss, og han ser ting som ikke vi ser eller forstår. En dag vil det bli åpenbart.

Skriften er klar på at Gud er rettferdig (Salm 11, 7) og svarer ikke til noen andre (Rom 9, 20-21). Men hvem er du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Kan det som er formet, si til ham som formet det: «Hvorfor gjorde du meg slik?» En troende  har tro på Guds godhet, selv i vanskelige tider.

Årsaken til at vi ikke alltid ser Gud gripe inn i verden er fordi det er en av mange konsekvenser fra syndefallet, i sammen død, forringelse og lidelser.

Hvis Gud her og nå skulle fjerne all ondskap, og begynte med mordere, voldtekstmenn og diktatorer, ville det blitt noen mennesker igjen? Ville du blitt igjen?

Se, i følge vår målestokk er vi gode mennesker, men Gud krever moralsk perfeksjon i dyd, handling og tanker. Hvis du noen gang har fortalt en løgn, hva kalles du da? En løgner. Har du noen gang tatt noe som ikke tilhørte deg, samme hvor ubetydelig det var? Hva kalles du da? En tyv.

Jesus sier at hver den som ser på et annet menneske med lyst, har begått utroskap i sitt hjerte. Hvis du har hatet noen, kaller Gud det drap. Så alvorlig ser Gud på synd.

«De som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» (1 Kor 6, 9-10)

Ingen av oss hadde hatt en sjanse. Grunnen til at Gud ikke fjerner all ondskap her og nå, er at flest mulig skal få sjansen til å omvende seg før det er for sent.

Syndens opphav er djevelen. Djevelen hadde ingen frister, for han var selve opphavet til alt det vonde. Ren ondskap. Derfor åpnet Gud en dør av nåde for mennesket. Jesus Kristus.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply