Skip to main content

Den norske «Statskirke» (eller i dag, Den norske kirke) har i årtider holdt det andre bud borte fra de ti bud. Opprinnelig lyder det andre bud som følger:

«Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem!»

I stedet har de delt opp det tiende bud til to bud, slik at det ble det niende og tiende bud.

Det andre bud er like viktig som de andre budene. Intet skal taes bort i fra Skriften. Budet handler om at du ikke skal skape deg din egen gud, og det er nettopp det mange gjør.

De sier «Min gud vil aldri sende noen helvete», og de har rett, for den gud har aldri eksistert. De har laget seg en avgud som passer deres eget formål og fantasi. Dermed har du også brutt det første bud med «Du skal ikke ha andre guder enn meg.»

Konsekvensen er at mange mennesker lager seg sin egen gud, formet etter sine egne meninger og tanker. De ti bud er en ledetråd for de kristne om hvordan vi bør leve, og for hedningene er det et speil som viser at de har syndet imot Gud.

Er du et godt menneske? Ta testen å se på http://www.needgod.com

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply