«I don’t want God telling me what to do.»

Listen in as Ray Comfort shares the Gospel with Sergio down in Huntington Beach, CA near the pier.

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.