Skip to main content

Er det nok å kalle seg kristen?

Det er de som kaller seg kristen, men de har aldri kjent Jesus. Det er de som skal si til Jesus: «Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!» (Matt 7, 22)

Livet har to utganger. Himmelen eller helvetet. Bibelen forteller at «alt har sin faste tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid: en tid til å fødes, en til å dø» (Fork 3, 1-2).

Jesus sa at helvete er et sted med evig pine, hvor «det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, der marken ikke dør og ilden ikke slokner.» (Mark 9, 45-49).

Vi har en tendens til å glemme hva smerte er. Mennesker blir gale hvis de blir isolert i en lang tid uten kontakt med omverden. Tenk hvor forferdelig det vil være hvis Gud inndro de tingene vi holder av så kjært – vennskap, kjærlighet, farge, lys, fred, glede, latter og sikkerhet?

Helvete er ikke bare en plass adskilt i fra Gud, men det er også en straff for synd. «Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!» (Hebr 10, 31).

Det er mange som kaller seg kristen, men som aldri har kjent Gud. De bekjenner seg som kristne men har aldri vendt seg bort i fra synd. De drikker, driver hor, stjeler, lyver, hater og er hyklere. De klipper bort det de ikke liker fra Bibelen og dyrker sin egen gud.

Det finnes to former for tro. Den ene leder til gode gjerninger og mens den andre ikke gjør det. Den ene er sann og mens den andre er falsk. Den ene er levende mens den andre er død. Synder du med viten og vilje så er din tro død.

Noen kan si: «Den ene har tro, den andre har gjerninger». Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver!» (Jak 2, 18-19).

Et kjennetegn på at man er kristen er at man har blitt en ny skapning. «Derfor, hvis noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.» (2 Kor 5, 17). Har du blitt en ny skapning i Kristus? Lever du fremdeles et liv basert på synd og elendighet? «Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» (Joh 3, 1-8).

Har man blitt født på ny, så kan man ikke leve et liv i bevisst synd. Hvis man «synder med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot.» (Hebr 10, 26).

Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. (1 Kor 6, 9-10).

Hvor vil du stå på dommens dag når Gud dømmer deg etter de ti bud? Vend om og rett ditt blikk mot Gud. Sett din lit til Jesus og Han vil gi deg tilgivelse og evig liv i Hans rike.

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply