Skip to main content

Bevar meg, Gud,
for jeg søker tilflukt hos deg.
2 Jeg sier til Herren: «Du er min herre,
du er mitt eneste gode.»
3 Jeg holder meg til de hellige i landet,
de gjeve menn setter jeg høyt.
4 Mange plager må de tåle,
de som jager etter andre guder.
Jeg vil ikke øse ut blodoffer for dem
og ikke ta deres navn i min munn.
5 Herre, du er min del og mitt beger,
det er du som bestemmer min lodd.
6 Jeg fikk min del på fager grunn,
ja, en herlig arv er blitt min.
7 Jeg priser Herren, som gir meg råd;
ja, også om natten får jeg
rettledning i mitt indre.
8 Alltid har jeg Herren for øye;
han er ved min høyre side,
jeg skal aldri vakle.
9 Derfor er det glede i mitt hjerte
og jubel i min sjel;
ja, også min kropp kan være trygg.
10 Du overgir meg ikke til dødsriket,
du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne.
11 Du lærer meg livets vei.
For ditt åsyn er det en fylde av glede,
ved din høyre hånd en evig fryd.

Salmenes bok 16,9-11

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply