Skip to main content

Bibelen forteller ingen ting direkte om dette. Det vi vet er at vi som mennesker er unike. Vi har et legme, en sjel og en ånd. I himmelen vil vi være åndsvesner. Dyrene har dermot ikke en ånd, selv om de har bevissthet. De har et legme og en sjel. De er ikke evighetsvesner.

Dr. C.I Scofield sier det slik: Fordi mennesket er et åndsvesen, har det gudsbevissthet og evne til felleskap med gud. Fordi mennesket har sjel, har det evne til selvbevissthet. Fordi mennesket har et legme, har det gjennom sine sanser bevissthet om den verden vi lever i.

12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall
2 Pet 2,12

Gud skapte oss i hans bilde, skapt til å leve i samfunn med Ham. Det er mye som tyder på at dyrene ikke vil være der sammen med oss i himmelen. Det betyr derimot ikke at vi vet alt mellom himmel og jord. Det er mye vi ikke vet om himmelen.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply