Skip to main content

Det står ingen ting i Bibelen om liv på andre planeter, men det betyr derimot ikke at det ikke kan være det. Hvis vi i 1960 hadde spurt noen om det eksisterte intelligent liv på månen, ville alle svart nei. Ni år senere var det et faktum, mennesket hadde satt sitt første steg på månen, og akkurat i det øyeblikket var det liv på månen.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  2 Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.
1. Mos 1, 1-2

Når mennesket en gang setter sitt første steg på planeten Mars , vil det finnes liv på andre planeter enn jorden, om så for en kort stund. Når det gjelder utenomjordisk liv på andre planter, så er det ingen ting som tilsier at dette ikke skal være mulig.

Vi bor på jordkloden. Den er en del av solsystemet. Rundt solen (en stjerne) kretser de andre planetene i vårt solsystem. Vårt solsystem ligger i galaksen Melkeveien. Den består av mellom 200 og 400 milliarder andre stjerner. I universet er igjen milliarder andre galakser.

Likevel bør vi ikke oppta våre tanker med det, og idolisere liv på andre planeter. Vårt fokus bør alltid være rettet mot Jesus. Han er veien, sannheten og livet.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply