Skip to main content

Å be om tilgivelse eller å tilgi kan være vanskelig, spesielt når vonde følelser står bak. Vi må bli flinkere til å erkjenne det som var galt, og vi må be om tilgivelse for det. Både for din egen skyld og andres.

Ofte nøyer vi oss med et lite «beklager» eller «unnskyld», mens vi i stedet burde være oppriktige med å si det som det er.

«Jeg er lei for det…»
«Det var galt av meg…»
«Kan jeg gjøre noe for å gjøre det godt igjen?»
«Jeg skal prøve å ikke gjøre det mer»
«Kan du tilgi meg?»

Vi kan også søke hjelp hos Gud. Bønn har reddet mange ekteskap. Det kan også være vanskelig å tilgi seg selv, men vi har fått tilgivelse gjennom Ham. Han som døde for våre synder, Jesus. Korsfestet til korset. Gjennom Ham er vi tilgitt. Derfor må du ikke gå rundt å klandre deg selv.

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.
Kol 3,12-13

Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.
Jes 53,5

Hvis du stadig blir plaget av skyld, etter du har bedt om tilgivelse, så er det den onde som står bak. Når Jesus først har tilgitt, så er du tilgitt.

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply