Skip to main content

Palestinere med kristen bakgrunn får stortsett leve i fred, men for konverterte muslimer kan det stå om livet.

«Said (43) ble en kristen for fire år og to måneder siden. Men den tidligere muslimske palestineren fra en landsby i nærheten av Nablus i Samaria våger ikke å stå fram med navn og bilde av frykt for represalier.
– De godtar ikke at jeg med min muslimske bakgrunn skifter religion. I følge Koranen bør en muslim som kommer til tro på Jesus, drepes, sier Said.»

Kilde:  http://www.dagen.no/Nyheter/IsraelMidt%C3%B8sten/tabid/255/Default.aspx?ModuleId=72459&articleView=true

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply