Skip to main content

Ikke-trinitarisk pinsebevegelse [1. Religion: Hva er ikke-trinitarisk pinsebevegelse] hevder at alle som kommer til troen, ikke skal døpes i tre titler, men i Jesu navn alene.

Men hva står det i Bibelen?

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Matt 19-20

Den riktige måten å døpe er i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Det er dette Jesus forkynner. Årsaken til at ikke-trinitarisk bevegelse fornekter dette, er fordi dem også fornekter treenigheten [2. Hva er Treenigheten?][3. Er Den Hellige Ånd en person?][4. Ber vi til Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd?].

For mer detaljert informasjon, se Must baptism be «in Jesus’ name» eller http://carm.org/oneness-pentecostal

 

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply