Skip to main content

Det finnes utallige – kan man nesten si – lærebegreper, kirker og menigheter som alle sammen skjuler seg bak korset som et slags forsvar for villfarelsen. Jo mindre de kjenner til Gud og hans hensikt med det som skjedde ved korset – og på korset – jo flere og større kors pynter de kirkene og menighetene med.

Katolikkene har f.eks. store prosesjoner hvor prestene dekorerer kledningene med digre kors. De pynter seg også med kors rundt halsen. Dette har også smittet over på protestantene som henger på seg lange kjeder med gullkors, ja til og med bærer kvinnene øredobber med gullkors.

De synger med inderlighet: ”Jeg vil elske det eldgamle kors”, og i bønnen stemmer de i unisont: ”Takk kjære Gud for Golgata”, – uten å kjenne til dybdene i det som skjedde på Hodeskallestedet. Hvorfor skjer alt dette, og hvem står bak denne blasfemi som lurer så mange mennesker inn i disse tåredryppende klagesanger? Jeg vil gjerne påpeke HVORFOR Jesus måtte dø på korset:

Da Satan ødela skjønnheten i alt hva Gud hadde skapt, og hele skapningen ble lagt inn under synden ved Eva og Adams fall, så er det mange som spør: ”Kunne ikke Gud – som har all makt – hindret Satan i dette?” NEI! Han gav engler og mennesker sin egen frie vilje til å velge sin egen vei, ellers ville ikke det som siden har hendt hatt nogen betydning for oss mennesker, – og hans kjærlighet til verden ville vært helt betydningsløs. Gud vil ikke ha et eneste menneske i himmelen som har blitt skremt eller tvunget dit, da ville det heller ikke blitt en sang i himmelen som ”BRUS AV MANGE VANN.”

Jesus visste (før han kom ned til jorden) hvilken oppgave han hadde og hva han måtte lide for menneskenes skyld, – som det mektigste våpen mot Satan og hans åndehær. Da Enok kom til himmelen fikk han se en person som skilte seg ut fra alle englene. Enok spurte engelen som ledsaget ham fremfor Guds trone: ”Hvem er han?” Han fikk til svar: ”Dette er Jesus Kristus som skal komme ned til jorden og sitte til bords med de laveste i samfunnet. Han skal ete og drikke sammen med dem. Siden skal han korsfestes som en synder, for så å stå opp igjen etter å ha fullbrakt sin guddommelige tjeneste for Gud, og derved frelse fortapte sjeler som tror hvert ord av det han har talt.”

Da Jesus var her nede ble han av presteskapet og de høye herrer regnet som en oppvigler og forfører, som en bedrager, falsklærer og en løgner. Han ble som et får som føres til slaktebenken, som et lam som er stumt for den som klipper det. Da stod han like foran det som skjedde på korset, og han visste: ”Nu har jeg snart fullført den tjenesten som skal ryste hele helvete og dødsriket, og som vil avsi den endelige dom over Satan og hans åndehær i himmelrommet.” Når det står at vi skal bli gjort lik med ham i hans død på Golgata, så avslører den tid vi nu lever i hvor få det er som ser realitetene i dette. Hvem vil bli gjort lik med ham i hans død, og bli stemplet som Jesus: ”En oppvigler, forfører, bedrager, humbugmaker, falsklærer osv.? Jeg bare spør. Still dere i kø og rop ut: ”Jeg vil bli gjort lik med ham i hans død. Jeg vil frivillig korsfestes med ham på forbannelsens tre! Jeg vil bli spyttet på, hånet og foraktet som han ble. Jeg vil lide med Kristus og kalles for Be’elsebul.” Er du med, du som dekorerer deg med korset?

Er du med når du under lidelsen tørster etter rettferdighet, og de gir deg leskedrikk blandet med eddik? Vil du være med og bli begravet med Kristus ved dåpen til døden og få avtvettet dine synder? De svarer kanskje: ”Dette er et stridsspørsmål, Aage, som du forfekter.”

Du har ganske sikkert vært med på begravelser over kjære og kjente. Har du nogen gang hørt en eneste liten protest fra de døde mot å bli begravet? Det er bare de som lever, og ikke vil dø med Kristus som protesterer mot å bli levende begrav. I Guds rike finnes ikke stridsspørsmål. Det er et klart skille mellom de døde og de levende. Det er et klart skille mellom de vantro og de troende. Mellom Kristus og Belial. ”DE DØDE PRISER IKKE HERREN, HELLER IKKE DE SOM FARER NED I DØDSRIKET, MEN DE LEVENDE, JA DE LEVENDE SOM JEG I DAG.”

Hvordan kan du vente å oppstå med Kristus når du ikke er død og begravet med ham? Hvordan kan du vente å få lovsang fra et hjerte som i Guds ord er regnet for et stenhjerte? Hvordan kan du vente å få veiledning av den Hellige Ånd når du ikke vil gå den vei som Gud har befalt deg? Ikke som tvang, men som Jesus gjorde da han gav seg selv frivillig, som en løsepenge og et offer for dem som ville tro på ham og følge ham. Det er en vanære i folks øyne her nede, men kan du vente å få ærens krans i himmelen når du ikke frivillig tar vanæren over deg ved å gjøre som han sier? Det er en vanære å følge Kristus. Derfor er veien også så smal, og det er så få som går på den. Ingen av dem er dekorert med gullkors, men de velger å bære vanærens kors i sitt hjerte. Det hjelper ikke å forsikre alle andre at du tror på ordet om korset når du ikke følger evangeliet klare veiledning.

Jeg var for en del år tilbake i Jerusalem. En nonne kom bort til meg og hun hadde en eske med små plastikkposer i. I disse posene lå det avskårete biter av tre. Hun påstod at det var biter fra korset på Golgata. ”Hva skal jeg med det?” spurte jeg henne. ”Disse biter kan ikke frelse meg, det er et eneste stort bedrag.” Bak det hele står Satan, for han vil at de skal stoppe opp der, og gråte, klage og syte og synge om korset, men aldri komme videre. Derfor lurer han også millioner på millioner av uvitende mennesker inn i en evig fortapelse. Det er ikke korset som frelser oss, men det er det Jesus gjorde på korset da han i seier ropte ut mot hele djevelens åndehær: ”DET ER FULLBRAKT!” Hvilket ”DET”? Jo, ”DET SOM VAR UMULIG FOR LOVEN, IDET DET VAR MAKTESLØST FOR KJØDET ”DET” GJORDE GUD.” Amen!

Når vi ser hvilken forferdelig makt den katolske kirke har over folkemassene, og hvordan paven utgir seg for å være Kristi stedfortreder på jorden, og hvor passive de som kaller seg kristne er (som er fornøyd med å sitte som benkefyll i møtene), er det ikke underlig at hele verden drukner i synd, utskeielser, opprør og krig her og der, og at hungersnøden sprer seg i land etter land. Mitt hjerte blir fylt av en ild med hellig vrede ved å se hvordan katolisismen brer seg. Overalt hvor den får innpass legger dødens teppe seg over land og folk. Kampen mellom den katolske kirken og kommunismen er en kamp mellom demonene for å skaffe seg verdensherredømme. En kan bli sjokkert over å se de millioner på millioner som er politisk hjernevasket av kommunismen, og minst like mange millioner (om ikke enda flere) av den katolske kirkes systematiske hjernevask.

Overalt hvor paven kommer demonstreres det imot den kommunistiske lære, og i kirkens fotspor følger fattigdom, sult og elendighet, og et håp i fortvilede hjerter om at deres bønner til jomfru Maria må bli hørt. Deres bønner blir aldri hørt, for det er den religiøse demons falsklære den katolske kirke står for. Det er avgrunnens svarteste løgn. Jomfru Maria har ingen større forrett fremfor oss i dag. Derfor må jeg advare Norge mot nogen gang å tenke på å ta imot paven!

Jeg har forutsagt mange ting tidligere som har gått i oppfyllelse, og også dette vil gå i oppfyllelse dersom paven blir ønsket velkommen i Norge: Tragiske følger vil ikke utebli! Til alle predikanter, pastorer eller hva dere kaller dere: Be til Gud at en gjennomgripende vekkelse må flamme opp i Norge, som kan holde slike demoniske krefter utenfor vårt land. Vi trenger ikke alt prat om korset, men om det som skjedde ved Kristi død og oppstandelse. Glem ikke det!

DETTE ER DET SOM SEIRER OVER VERDEN: VÅR TRO!

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply