Skip to main content

Helt siden «tidenes morgen» har folk reist tvil når det gjelder Bibelen – sannhetens bok. Er den til å stole på? Det er veldig viktig at man har tillit til denne boka, fordi den har med liv eller død å gjøre.

Djevelen prøvde allerede i Edens have å få våre første foreldre til å tvile på Guds uttalte ord. «Har Gud virkelig sagt?» Og noen har føyd til: » Hvis Gud har sagt noe som helst, mente han det han sa?»

Det er også betydningsfullt å få klarlagt hvem det var som har skrevet Bibelens 66 bøker. Bibelen er nemlig ikke bare en bok, men tilsammen 66 ganske forskjellige bøker. Ikke forskjellig slik at de motsier hverandre, men at de omhandler mange forskjellige tema.

Bibelen selv svarer på det spørsmålet, «Hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.» Videre; » Den hele Skrift er innblæst av Gud og er nyttig til undervisning. lærdom og til opptuktelse i rettferdighet.» Hvis du åpner salme 119 i Det Gamle Testamente, vil du kunne lese 150 vers, som ett etter ett lovpriser Ordet fra mange forskjellige vinklinger.

Bibelen er inspirert av Gud,

Det betyr at de som skrev Bibelen ble inspirert til å skrive, ikke som diktat, men som åpning av en inspirasjonskilde som er Gud selv. Man kan godt merke at vedkommende skribent t. eks. er en enkel hagedyrker eller akademiker. Personligheten blir ikke utslettet i skriveprosessen, men når skrivearbeidet er fullført, representerer det Guds budskap til leserne.

Det betyr også at den som leser må ha del av den samme Hellige Ånd for å dra den hele og fulle nytte av lesningen, Bibelen skal ikke leses som en alminnelig bok. hvor bare hjernen er aktiv. Den skal leses i bønn til Gud om åpenbaring over Ordet, Hva betyr det? Det betyr at du lar forfatteren selv hviske inn i hjertet ditt hva han mener med det som står der.

Skal Bibelen forståes bokstavelig?

I en meget stor grad skal Bibelen forståes bokstavelig. Det vil boka selv fortelle deg. I andre tilfeller er det snakk om en fortolkning med et åndelig budskap, selv om eksemplene er hentet fra naturen og menneskelivet forøvrig. Det finnes faktisk en tredje mulighet, Det er det vi kaller «en dobbel bunn.» Det betyr at avsnittet skal forståes både bokstavelig og åndelig. I mange tilfeller gjelder det de profetiske bøkene, med framtidsperspektiver.

Dersom avsnitt som etter Guds plan skal tolkes bokstavelig blir åndeliggjort, kan man miste ut mange viktige poeng og fortolke feil. Det gjelder t. eks. profetiene om det tusenårige fredsriket, som i de fleste fall skal tolkes helt bokstavelig .

For det fjerde kan Den Hellige Ånd benytte hvilket som helst avsnitt til åndelig og praktisk veiledning.

Det er mange ikke-kristne mennesker som leser Bibelen, men det er i det øyeblikket de åpner seg for den åndelige dimensjonen ved en personlig tro på Jesus, som er profetiens Ånd, at boka blir en virkelig åpen og forståelig bok.,. Det sies at 10% av den norske nasjon leser Bibelen jevnlig. Det betyr at det er langt flere som leser Bibelen enn som går til gudstjenester og møter.

Mange såkalte store hjerner har vært flittige bibellesere, og de har etter hvert som de har lest oppdaget den store hemmeligheten – en personlig tro på Jesus som deres Frelser, Mens de leste, ble de veiledet av Bibelens forfatter. I det øyeblikket de tok i mot ham, ble deres forstand åpnet slik at de kunne skjønne Skriftene,

Kraft i Ordet – hva betyr det?

Paulus sier at «Ordet om korset er er en dårskap for verden, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.»

Her bruker Paulus det greske ordet dunameis, for kraft, Dynamitt på norsk. Det ligger altså en forunderlig kraft bak Bibelens ord. Kraft til frelse, Kraft til veiledning som en kristen, Kraft til helbredelse og kraft til å forstå seg på tidens tegn, Etter hvert som man leser, oppdager man denne veiledende kraften. Jeg tar et eksempel.:

Johannes Åpenbaring, Bibelens siste bok, regnes for en vanskelig tilgjengelig bok. Det var den for meg også. Men i det øyeblikket jeg satte meg ned og begynte å studere den i bønn til Gud om veiledning, så kom kraften. Jeg anbefaler deg å ta god tid innfor denne vidunderlige boken, Da tenker jeg på hele Bibelen, som er et fantastisk bibliotek – gitt oss av Gud som en gave, Gud som ga oss Bibelen og har også gitt oss Frelseren, egentlig samme sak,. Hvordan? Det svarer apostelen Johannes på: «Ordet (Jesus) ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet den herlighet som Sønnen har fra sin Far – full av nåde og sannhet,» Jesus og Bibelens ord er identiske størrelser…

Er det noe magisk med Bibelen?

Det finnes visstnok en del magiske bøker i omløp i verden dag, Det sies t. eks. om Koranen, at den skal leses med et bestemt tonefall og helst på arabisk, for å få mest utbytte av lesningen, Noen har kanskje ment at det samme gjelder Bibelen, men det stemmer ikke, Vi har jo hørt om salvelsesfull opplesning, men det har ingen ting med rett forståelse å gjøre.

Bibelen leses i dag på nesten 2ooo språk. Wickiffeoversetterne sier at alle språk kommer til å ha en bibel eller bibeldel innen år 2028 p.g.a. datateknologien, som gjør oversettelser som mye enklere enn tidligere. Det som kan sies om Bibelen er følgende: » Les som det står og tro som det står, aldri et ord av Skriften forgår.» Og: Tonefallet har veldig lite å si. Det hender at noen blir så grepet av det de leser at tårene kommer. Men det er ingen magi.!

Bibelen er den åndelige maten.

I det øyeblikket man blir en kristen, regnes man som et åndelig nyfødt barn. Barnet eller babyen skal som kjent ha melk, enten morsmelk eller vanlig kumelk. Det er barnematen, Apostelen kaller den maten for den «uforfalskede åndelige melken», som babyer skal ha. Men så sies det også at man må vokse opp til Ham som er hodet, og da er det ikke nok med melk, da må man ha fast føde.. Hele tiden er det snakk om å ta til seg av Guds ord, lese sin Bibel under bønn, og grunne over hvert ord man leser.

Det betyr også at man tar til seg a v avsnitt som er litt vanskeligere å fordøye, men man må inn på de områdene også – for å modnes som en kristen, Heldigvis finnes det bibelundervisning å få både gjennom bøker, blader, CD og DVD og filmer, De kristne radio og TV-stasjonene. både de nasjonale og utenlandske har ofte bibelundervisning på sendermenyen,

Ord som veileder til frelse.

«Alle de som tok imot ham dem ga han rett til å bli Guds barn., de som tror på hans navn» Det er et veiledende ord til frelse. Til de mange som spurte på pinsedagen hva de måtte gjøre for å bli frelst, ble det svart; «Tro på den Herre Jesus, og enhver av dere må la dere døpe til syndenes forlatelse i den Herre Jesu navn, Så skal dere få den Hellige Ånds gave.»

Johs.evgl. 3:16, er også et godt, veiledende vers: Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn den enbårne, forat hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men eie det evige liv.» Videre står det: Den som tror på Jesus i sitt hjerte og bekjenner ham med sin munn, skal være frelst,»

Du tror, hva er neste steg?

Det neste steget er i følge Bibelen at man lar seg døpe i vann, i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Dåpen er en viktig del av frelsesopplevelsen. En har sagt: Det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen,» Dvs., dåpen er et steg videre på frelsesveien. Det står om de som tok i mot Peters ord på pinsedagen, at de lot seg døpe, og på den dagen ble tillagt 3000 sjeler til menigheten.

Etter hvert kommer vi til å behandle mange forskjellige sider ved Bibelens lære. La dette være en liten innledning til en verden av emner – knyttet til verdens beste bok – Bibelen.

Oddvar Tegnander

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply