Skip to main content

En uhyrlig påstand, vil noen si i vår ekstremtolerante tid. Hvis man sier slikt, vil man støte de som tror på andre religioner, filosofier og anskuelser fra seg. Jeg mener at det må man våge for å få fram det eksklusive og sannferdige når det gjelder den kristne tro.

En ting er i utgangspunktet krystallklart: Man må presentere sannheten i kjærlighet til den man taler til. Vi som har vært misjonærer i fremmede land og møtt landenes kultur og religion, vi vet at det nytter ikke med en nedlatende holdning, Jeg for min del tok aldri opp buddhismen som tema i undervisningen. Min oppgave var å dele med mine buddhistiske venner hva Bibelen sa om livet og evigheten. Dermed hadde de grunnlag for sammenligning – uten den voldsomme konfrontasjonen.

Jesus var tross alt intolerant.

Det var han som sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh.14,6)

Gang på gang understreket han at han var den eneste veien til Gud, VEIEN. i bestemt form. Buddhismen, som ikke er en misjonerende religion, sier at alle veier fører til den samme Gud, Japanerne konkretiserer det og sier følgende: » På samme måte som alle stier fører opp til toppen av det hellige fjellet Fuji San, samme hvilken rute du tar på samme måte fører alle veier til den samme Gud.’

Er dette sant? Da er vi, som sannhetens vitner, nødt til å protestere, fordi troen på den ene Gud går gjennom en bestemt person og hans navn er Jesus Kristus.

Apostelen Peter sa det veldig klart: » Det finnes ikke noe annet navn under himmelen ved hvilket du kan bli frelst uten gjennom navnet Jesus.»(Ap.gj.4,12)

Kristentroen er intolerant – for sannheten skyld. Det er nemlig fatalt å ta feil, for å si det enkelt. Det er snakk om liv eller død, himmel eller helvete,

Gud satte himmel og jord i bevegelse for å redde menneskeheten. Han sendte det beste himmelen rommet. Han lot gudesønnen bli menneske, og som menneske fornedret Jesus seg til skammens død på et kors. «Korset vil jeg aldri svike.» synger vi i en sang.

Det er dessverre mange som svikter det tomme korset og den tomme, åpne graven med et kvasibudskap – for å tekkes mennesker.

Middelvei finnes ikke.

Mange er ute etter en lettere vei enn troens vei. Det er så fornedrende å ydmyke seg og å erkjenne at man har tatt feil gjennom et helt liv. Noen mener at Gud gir sjanse nr. to etter døden i form av en skjærsild. Dersom man har gode gjerninger å vifte med fra jordelivet, kan man komme lett gjennom skjærsilden, hvis ikke fortæres man av ilden. Dette er en falsk lære. Det er enten himmel eller helvete. Troen fører til himmelen, vantroen fører ned i helvete, hvor det er gråt og tenners gnissel.

Du har kanskje søkt i mange religioner, filosofier og teorier, men har ikke kommet til ro. Det kan du være glad for. Dersom du hadde kommet til ro, hadde du havnet i en falsk tro.

Heldigvis er det millioner av mennesker i verden i dag, som har skjønt det. De har skjønt at Jesus er den eneste vei til Gud. De har falt ned ved korset, bekjent syndene sine og opplevet frelse. Dermed har de kommet til ro i troen uten å hovere og se ned på andre, Det er ikke nødvendig og det er ikke tilrådig.

Jesus -. sannheten selv, respekterte andre. Det var med bedrøvelse han måtte sende bort troens søkere som ikke var ærlige og oppriktige. Han sendte dem bort med et råd om hvordan de skulle nå fram til målet. Vi vet ikke om de fulgte rådet.

Til en kvinne, som ble grepet på fersk gjerning i hor. spurte han om anklagerne som sto der med steiner i hendene, om de hadde fordømt henne. Nå skal vi huske på at grunnen til at de ikke greidde å fullbyrde noen dom over henne, var at Jesus blottstilte dem for deres egne synder . Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden, Vi vet ikke hva han skrev, men ordene, «den som er ren kaste den første sten,» rammet «bødlene» rett i samvittigheten.

På Jesu spørsmål om noen hadde fordømt henne, svarte hun» «nei, ingen har fordømt meg.» Da svarte Jesus tilbake: Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mere.» Slik er Jesus til botferdige syndere. (Joh.8,3-11)

Er kristentroen den eneste rette? Ja, helt sikkert! Den rette tro som gir det eneste riktige håp. Håpet om et godt liv på jorden og et evig liv i den himmelske herligheten.

‘Ta imot! Dette er for deg, Du behøver ikke leite lenger, Du har funnet fram, Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og har byrder å være, og jeg vil gi dere hvile» Kom til Jesus i bønn og tro nettopp nå. (Matt.11,28)

Oddvar Tegnander.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply