Skip to main content

Om evolusjonen:
Motbeviser ikke Big Bang teorien Bibelens skapelse?
Hvorfor er eksisterer det ingen menneskefossiler etter den store flommen?
Er ikke makroevolusjon for bakterier et bevis for evolusjonen?
Kan vi stole på vitenskapens karbondatering?
Hvordan kunne universet oppstå fra intet?
Beviser ikke radiometrisk måling at jorden er flere millioner år gammel?
Eksisterer det mellomledd mellom apen og mennesket?
Beviser ikke rudimenter som “halebeinet” eller “blindtarmen” evolusjonen?

Om ateismen
Er ateismen troverdig?
Du ber meg bevise at Gud ikke eksisterer, bevis du at en usynlig papegøye, rosa elefant eller enhjørning ikke eksisterer!
Er det ikke omvendt bevisbyrde for en ateist å bevise at Gud ikke eksisterer?
Hvordan ble universet til?
Hvordan kan du være så sikker på at Gud eksisterer?
Universet er evig. Det har alltid eksistert, i en eller annen form, og det vil alltid eksistere, i en eller annen form?
Jeg tror at det finnes kuer som går i bane rundt Pluto. Værsågod motbevis det?
Jeg kan bevise at et maleri har en maler. Kan du bevise «skapelsen» har en «Skaper»?
Det finnes ingen vitenskapelige bevis for en gud?

Om skapelsen
Er ikke Adam og Eva oppdiktede personer?
Hvis menneskene stammer fra Adam og Eva, hvordan forklarer du da at vi har forskjellig hudfarge og etniske kjennetegn
?
Hvem var Kains kone?
Hvor gammelt er mennesket, jorden og universet?
Når energimengden i universet er konstant, trenger man da en Skaper?
Hvis universet ikke kunne oppstå fra intet, hvordan kunne da Gud oppstå fra intet?
Hvorfor fjerner ikke Gud all ondskap i verden, her og nå?
Hva er det fremste Gud har skapt? I følge kristne er det mennesket, men bibelen sier faktisk at det er flodhesten?

Om Noahs ark
Var det plass til alle dyrene i Noahs ark?
Hvordan kunne dyr fra hele verden finne fram til noas ark?
Hvordan kunne plantene overleve den store flommen?
Hvilke forutsetninger hadde Noa for å bygge arken uten at den sank?

Om Bibelen
Hvilke kilder danner grunnlaget for Bibelen slik den er i dag?
Bør vi diskutere kristendom med uomvendte som forvrenger ordet?
Kan det utelukkes at det forekommer feil i Bibelen?
Hva menes med at Bibelen er inspirert av Gud?
Hvem har skrevet Det Nye Testamentet?
Hvilken Bibeloversettelse bør jeg velge?
Kan vi stole på Bibeloversettelsene?
Kan vi stole på Bibelen?
Hvorfor står det så mye brutalt i moseloven?
Hvordan bør vi lese bibelen?
Hvem har skrevet bibelen?
Hvor mange personer har Gud brukt til å skrive bibelen?
Verden sier at bibelen er en skrønebok, full av fabler og eventyr. Er det sant?
Er det ikke selvmotsigelser i bibelen?
Hva sier de bibelske forfattere selv om den guddommelige inspirasjon?
Har ikke religion påført verden krig og elendighet?
Hva betyr ordet “sela” i Bibelen?
Hvordan kan du vite at kristendommen er den eneste sanne religion?
Hvorfor nevner Bibelen det myteomspunnede dyret enhjørning?
Er ikke jorden flat i følge kristendommen?
Beviser arkeologi Bibelen?
Hvordan kunne Moses ha skrevet femte mosebok når den inneholder beretningen om hans død?
På Wikipedia står det at det er andre enn forfatterne selv som har skrevet brevene i NT, er dette riktig?
Hvorfor befalte Gud til Moses tillintetgjørelsen av kvinner og til og med barn i 4. Mos 31 vers 17?
Var det Judas eller fariserne som kjøpte en åker for 30 sølvpenger?
Var det ikke mennesker som skrev Bibelen?
Er ikke Bibelen full av feil og ble den ikke skrevet flere hundre år etter Jesu død?
Hvorfor står det i bibelen at man skulle steine en kvinne fordi hun ikke var jomfru?

Om menigheter
Bør alle troende tilhøre en kristen menighet?
Hvilke nådegaver bør være i virk­somhet i menigheten?
Er det riktig å hindre eller forkaste tungetalen?
Hvilke menigheter bør vi slutte oss til?
Hvordan kan du tro på en Gud med en kirke full av hyklerske?

Om tro
Hvordan kan jeg tro på noe jeg ikke kan se?

Om nattverd
Hva er nattverd?

Om Jesus
Skal Jesus komme tilbake til jorden, og hvordan vil hans komme foregå?
Var Jesu lidelse og død for verdens frelse blitt forutsagt i Det gamle Testamente?
Hva mener Jesus med de «større» gjerninger?
Hvem er Jesus?
Hvorfor måtte Jesus bli døpt?
Hvor ble Jesus født, og ble det profetert?
Hvorfor ropte Jesus: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
Reiste Jesus noen gang til India for å lære østens hemmeligheter?
Hvis Jesus er Gud, ba han til seg selv?
Jesus sa at Faderen er større enn Ham selv. Kan Gud være større enn seg selv?
Hvis Jesus fór opp til himmelen, og Han sitter ved Guds høyre side, sitter han da med siden av seg selv?
Da Jesus ble døpt, så sa Gud: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Hadde Gud behag i seg selv?
Hvis Jesus er Gud, døde Gud på korset?
Hvordan kan Jesus være Gud hvis han også er den førstefødte?
Hvor i Bibelen står det at Jesus er Gud?

Om himmelen
Kommer kjæledyrene våre til himmelen?
Vil gifte fremdeles være gifte i paradiset?

Om synd
Hva menes med bønnen «led oss ikke inn i fristelse»? Gud leder oss vel aldri inn i fristelse?
Hvorfor sparte ikke Gud barna i Sodoma og Gomorra?
Hvorfor gjør jeg så mye galt?
Er det noen grunn til å leve? Hvorfor er vi her?
Er vi fremdeles under loven?
Finnes det utilgivelig synd mot Den Hellige Ånd?
Er homofili synd?
Er det galt å banne?
Døm ikke andre
Er det galt å drikke alkohol?
Hva er synd?
Skal vi fortsette å synde?
Bør kristne la være å røyke og er det en synd?

Om bønn
Er vår fysiske stilling viktig når vi ber?
Ber vi til Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd?
Hvorfor får vi ikke alt vi ber om?
Hva er å be?
Skal jeg be til Gud eller Jesus?
Hvorfor er det så vanskelig for kritne å be?
Hvorfor helbreder ikke Gud amputerte?

Om sex & samliv
Er det galt å fantasere om jenter i klassen eller se på porno?
Er homofili synd fra et kristent standpunkt?
Er oralsex synd?
Er pornografi galt?
Er onani galt for kristne?
Er analsex synd?
Er sexleketøy synd?

Om universet
Finnes det liv på andre planeter?

Om Satan
Er Satan i himmelen i dag ? Eller er det slik å forstå at han har adgang til å anklage fra lufthimmelen?
Hva eller hvem er Djevelen?
Hva eller hvem er den falske profet?
Hvem eller hva er antikrist?

Om frelsen
Er det noen gang for sent å ta imot frelsen?
Får vi noe bevis for at vi er frelst?
Hva menes med å bli født på ny eller frelst?
En gang frelst, alltid frelst?
Vil alle som ikke har blitt «født på ny» havne i fortapelsen, uansett hvor godt menneske man var?
Hva er predestinasjonslæren og hva vil det si at Gud på forhånd har utvalgt oss?

Om livet etter døden
Skal de frelste møte sine kjære igjen etter døden ?
Slutter sjelen å eksistere etfter døden?
Hva er Kristi domstol?

Om engler
Hvem er «Guds sønner» ? Har ikke Gud bare én Sønn?
Hva er Engler?

Om endetiden
Når vil endetiden komme?

Om mennesket
Hva menes med «ånd og sjel og legeme» ?
Hva skjer med et menneske når det dør?
Når et troende menneske dør, går da sjelen direkte til himmelen?
Har vi fri vilje når Gud kjenner fremtiden og alle våre valg?
Rett og galt om engelene

Om vanskeligheter
Hjelp mot selvmord?
Er det noen grunn til å leve?
Er sykdommene fra Gud eller Satan?
Kan mentale sykdommer noen gang være demonbesettelse?
Hvordan håndterer man kjærlighetssorg?
Tror alle kristne at sykdommer kommer fra demoner?
Bør kristne ferie julaften og hva er opprinnelsen til den?

Om helvetet
Hvem er han som ifølge Luk. 12, 5 har makt til å kaste i helvete?
Hva er annihilasjonslæren?
Hva eller hvem er Djevelen?
Hva eller hvem er den falske profet?
Hvem eller hva er antikrist?
Hva betyr 666?
Hva er demoner?
Finnes det et helvete?
Vil en god Gud sende mennesker til fortapelsen?
Det finnes en evig fortapelse
Min gud vil aldri skape et helvete?
Hva er fortapelsen eller helvetet?
Er det mulig å bevise at helvetet eksisterer?

Om Gud
Hvem er Gud?
Ber muslimer til samme Gud som kristne?
Hvis Gud er god, hvorfor er det så mye vondt i verden?
Hva er Treenigheten?
Den matematiske sannsynligheten for at Jesus skulle oppfylle alle profetiene
Hvis Gud eksisterer, hvorfor kan Han ikke bruke flere religioner? Leder ikke alle veier til Gud?
Sender Gud svar på våre bønner?
Kan vi helt ut fatte Gud?
Er det bare en Gud?
Hvis Gud er så fantastisk, hvorfor skal han da presse mennesker til å tilbe Ham?
Hvis mennesket er skapt i guds bilde burde vi ikke da vært usynlige som “din gud” er?

Om Den Hellige Ånd
Hvem er den tredje personen i guddommen, og hvilken rolle hadde han i GT?
Er Den Hellige Ånd en person?
Kan Den Hellige Ånd forlate oss?
Kan Den Hellige Ånd forlate en troende?
Har alle kristne Den Hellige Ånd?

Om tungetale
Hva er tungetale?

Om kristne
Hvem er en kristen?
Hvordan bli en kristen?
Skal vi holde hviledagen (søndag eller lørdag) hellig?
Er kristentroen den eneste rette?

Om ekteskap
Kan en kristen kreve skilsmisse?
Forteller Bibelen at det er lov å gifte seg på nytt?
Kan samboerskap betraktes som ekteskap hvis det har vart noen år?
Er sex før ekteskap galt?

Om det okkulte
Sannheten bak husrenselser
Er det mulig å kommunisere med de døde?
Advarsel mot spiritisme, horoskop og sannsigelser
Hva er demoner og hvor kommer de fra?
Hvordan opererer den Ateistiske demon?

Om skapelsen
I GT står det at Gud lagde planter før han lagde solen. Tror du det virkelig er sant?

Om musikk
Er kristen rock/metall-musikk kristent?

Om dåp
Må dåp kun være i Jesu navn?
Er dåp nødvendig for å bli frelst?
Barnedåp/nøddåp gir ikke frelse
Hva betyr dåpen?
Hvis en voksen kan komme inn i et slikt sinnsforhold at gjenfødelsen kunne bli mulig under dåpshandlingen, hvorfor kan ikke barnets sinn, som ennå ikke er motstandsdyktig, bli gjenfødt ved Åndens umiddelbare påvirkning når det døpes?
Er ikke «1 Pet. 3:21» et bevis for at det er frelse i dåpen?

Om åndsdåp
Hvordan mottar man åndsdåpen?
Er åndsdåpen for alle?
Hvilket bevis har man for at man er åndsdøpt?
Må vi ikke skjelne mellom frelsen og åndsdåpen?
Når Ånden ble utgytt over Guds menighet på pinsedag, kan da ikke alle som tilhører denne, anse seg å være åndsdøpt?

Om romersk-katolsk kirke
Hva menes med skjærsilden?
Er katolikker kristne?
Bør vi støtte «Sankta Lucia» feiringen?
Hva er paven – kalt «Hans Hellighet»?

Om sekter
Hva er New Age?
Hva er fremgangsevangeliet?
Hva er Smiths venner?
Hva er Syvendedags Adventister?
Hva er Jehovas vitner?
Hva er JDS-læren?
Hva er mormonere?
Hva er en sekt?
Hva er Jesus alene læren?
Hvorfor er det så mange sekter?

Om Islam
Spørsmål til muslimer: Kan en profet som regnes som stor i Islam, lyve?
Spørsmål: Sier koranen at Bibelen er korrupt og at den er full av motsigelser?

Om likestilling
Kan en kvinne være pastor eller eldste i en menighet?
Forteller Bibelen at kvinner er mindre verdt enn menn?
Forteller bibelen at kvinner som ber må dekke til hodet?
Skal kvinnene tie i menighetssamlingen?
Er hodedekke en utgått skikk?
Kan en kvinne opptre som lærer i menighetssammenheng?
Skal kvinner dekke til hodet under bønn?
Hvilken stilling skal våre kvinner innta i de kristne menigheter?

Om tiende
Når en ikke kan gi tiende
Må vi gi tiende til menigheten?
Skal eller bør alle kristne gi tiende til menigheten?

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply