Skip to main content

En maler har hverken sett eller kjent Adam og Eva. At en maler fremstiller dem med navle ligger i kunstnerens frihet. Om Adam og Eva ble skapt med navle vet vi ikke. Ingen av oss var der.

Når det gjelder Bibelen, som er Guds Ord, så har den vært gjens
tand for angrep helt siden den ble pennet ned. Den er verdens mest solgte bok, og har alltid stått imot et hvert angrep.

Opp igjennom historien er det mange som har påstått at historiske hendelser, personer og byer i Bibelen har vært oppdiktet, men arkeologiske utgravninger har bevist at tekstene i Bibelen er historiske korrekte.

Og før noen begynner med det klassiske spørsmålet, var det ikke mennesker som skrev Bibelen?

Så klart, men når du skriver et brev, er det deg eller pennen som skriver brevet? På samme måte som pennen kun er et instrument som du bruker, så brukte Gud mennesker som et instrument for å skrive Hans «brev» til menneskeheten. Det var alt fra konger til vanlige fiskere, men de 66 bøkene i Bibelen ble gitt ved Guds inspirasjon. Beviser på det overnaturlige kan du se ved en gjennomgang av dens profetier.

Når noen prøver å forkaste eksistensen av Gud eller Bibelens troverdighet med å argumentere med at det er ett eventyr, så demonstrerer det bare den manglende evnen til å skille mellom historisk bevislige dokumenter og konstruerte barnefortellinger som er typisk for eventyr.

Så til slutt, hvem har skapt oss fra begynnelsen? Et molekyl? Hvor kom det fra? Hvem har skapt alle stjernene, jorden og månen som går nøyaktig i sine baner? Hvordan kan myriader av stjerner ute i det uendelige passe sin egen nøyaktige vei uten at noen styrer dem?

Hvordan kan de som påstår at vi stammer fra apekattene være så hjerteløse at det i enkelte land er en delikatesse å spise dem (sine forfedre)? Burde det ikke settes i gang en redningsaksjon som forbyr disse å ete sin familie?

Hva med alle apekattene i zoologiske haver rundt om i verden, må vi ikke hjelpe dem fra deres fangenskap? De er jo våre fedre! Få dem ut og lær dem likestillingsloven! Få dem inn i politikken! De kunne kanskje redde verden? For alle de apekattene som sitter i sine høye embeter verden over er jo ikke i stand til det! Dette er bare et forslag fra meg, og faktisk tror jeg det har noe for seg. Vi kunne kanskje leve noen millioner år til?

«Hvis» det finnes en himmelen, er du da god nok til å komme der? Ta testen å se på http://TrengerGud.no

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply