Skip to main content

Sammenblandingen av stat og kirke var et stort feilgrep.

Av Thomas Ball Barratt.

Sammenblandingen, hva enten den er skjedd i form av kirkestat hos katolikkene eller som statskirke eller folkekirke hos protestantene, var et stort feilgrep og har sin egentlige rot i den falske barnedåpslære som råder innen disse leire. Hele systemet er imot det bibelske mønster, som kun åpner adgang til medlemskap for troende mennesker og påbyr menighetstukt overfor troløse og falne medlemmer. Man forsvarer f. eks. barnedåpslæren rett ofte med at menigheten kom i den etterapostoliske tid inn i mere rolige forhold. Apostlene utførte brytningsarbeidet og kunne ikke ofre så meget tid på kirkens egentlige organisasjon. Det er feil! Også de første kristne hadde barn, men det er ingen antydning til barnedåp blant dem. Man kjente bare til troendes dåp, enten det var barn som kunne bevisst tro, eller voksne.

Aldri hadde menighetens grunnleggere tenkt at man ville slippe vantro elementer inn i deres midte som medlemmer og ennå mindre som bestillingsmenn. Det er helt imot det bibelske ideal. Alle kristne ble formant til å gå «utenfor leiren», det var ingen forbindelse mulig mellom Gud og Belial. Det statskirkelige system har sluppet vantro prester, rene rasjonalister iblant, på prekestolene og åpnet adgang for uomvendte mennesker til menighetsrådet og kirkens styre. Kan man forundre seg over at disse motarbeider enhver vekkelse som kommer til byen eller bygden? Uomvendte folk synes ikke om vekkelse, selv om de er prester! Det eneste som muliggjør at prester av den art kan eksistere, er den autoritet staten gir dem, uten den måtte de fortrekke eller omkomme. Man kan ikke leve av tomme kirker når det er de frivillige ofre som opprettholder en virksomhet!

Når mon vil de kristne menigheter nå frem til den første menighets enkelhet, renhet og guddommelige kraft? Alle alvorlige mennesker – i alle evangeliske samfunn – ser at de forhold som råder i dag i den såkalte «kristne» verden er sørgelige, ja i mangt og meget forferdelige. Men er man villig til å oppgi de falske og ubibelske systemer man hittil har forsvart og de hjertenskjære tradisjoner, som bærer det menneskelige stempel, og stille seg helt og holdent på bibelsk grunn i alle stykker? Inntil det skjer, vil de kristne stå splittet utover verden, men når det skjer, vil verden bli vitne til den samme kraft og fremgang blant de hellige som hos de første kristne, og Kristus vil bli herliggjort i en utstrekning som aldri før! Amen.

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply