Skip to main content

Opp igjennom historien er det mange som har påstått at historiske hendelser, personer og byer i Bibelen har vært oppdiktet, men arkeologiske utgravninger har bevist at tekstene i Bibelen er historiske korrekte.

Arkeologi uten historie er meningsløst. Alt arkeologi kan fortelle oss er en sekvens av kulturell utvikling. Det kan ikke gi oss en nøyaktig kronologi. Det er historie som gir oss kronologien, hendelsene,  menneskene og stedene.

Ebla steintavlene (2500 f.kr)

I de siste hundre år har arkeologiske oppdagelser bekreftet historiske hendelser i Bibelen. Sodoma og Gomorra har i mange år blitt sett på som mytologiske, men i 1974-75 ble det oppdaget flere tusen steintavler under arkeologiske utgravninger i Tell Mardikh (Elba). Noen av disse har blitt oversatt og de nevner Sodoma og Gormorra. Disse har blitt datert til 2500 f. kr.

http://kristenbloggen.net/wp-content/uploads/Clay_foundation_cylinder_of_Nabonidus.jpg

Andre arkeologiske oppdagelser inneholder bevis for at Bibelen ikke er oppdiktet. I flere år var det flere som tvilte at han hadde eksistert. Belsassar var sønn av Babylonias siste konge Nabonid og var regent i en periode sammen med sin far. Han ble drept da Babylon ble invadert av mederne og perserne, hvilket førte til at Persia overtok den ledende stillingen blant rikene i orienten.

Les også: Bibelarkeologi og spennende oppdagelser

I Bibelen fortelles det om at han holdt et stort gjestebud hvor noen av begerne som var røvet fra Tempelet i Jerusalem ble brukt. Plutslig kom det til syne en hånd som skrev noe på veggen. Daniel ble tilkalt for å tyde budskapet, og tolket det dithen at det babylonske rikets dager var talte.

Kong Nabonidus av Babylonia etterlot en storslagen synlinderformet inskripsjon av leire, som nevner hans eldre sønn, Belshazzar med navn.

Bibelkritikere har i mange år hevdet at hendelsene i Daniels bok var feil, at Belsassar aldri var konge i Babylon og at Nabonidius ikke var hans far. Oppdagelsen av sylinderen viser at bibelkritikerne tok grundig feil.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply