Skip to main content

Du kan be til både Gud og Jesus. Sønnen er frelseren, forløseren, og Den Hellige Ånd er helliggjøreren, hjelperen, rådgiveren og trøsteren. De er alle Gud.

Se treenigheten.

13 Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Far skal bli æret gjennom Sønnen. 14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
Joh 14, 13-14

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply