Skip to main content

Treenigheten er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Treenigheten er én Gud [1. Monoteisme] og ikke flere Guder [2. Polyteisme]. Gud er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Alle eksisterer til samme tid. Faderen er skaperen av alt. Sønnen er frelseren, den som forløser. Den Hellige Ånd er helliggjøreren, trøsteren, rådgiveren og hjelperen.

Ordet treenigheten ble utformet av Tertullian (f. 160 e.kr). Selv om uttrykket ikke forekommer i bibelen, har det klar dekning for dette i Bibelen.

Hvordan kan Gud være én når han er tre personer?
Med vår menneskelige forstand, kan dette være vanskelig å forstå, men vi kan sammenligne det med tid-konseptet. Tiden manifesterer seg i fortid, nåtid og fremtid. Likevel er det kun én tid.

En gud vi helt kunne forstå helt ut, ville ikke være noen gud.

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet.
1. Mos 1,1-2

Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»
1 Mos 1,26

Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»
Matt. 3, 16-17

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn
Matt 28,19

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!
2. Kor. 13, 13

Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Rom. 1,7

Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? 4 Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.»
Apg 5, 3-4

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply