Skip to main content

Jødene hadde ventet lenge på Messias. Mange hadde kommet og hevdet at de var ham. Kun den riktige Messias kunne oppfylle alle profetiene fra det gamle testamentet slik Jesus gjorde.

Hvis vi kan se at det finnes sannhet i verden, så kan vi også se at det finnes en åndelig sannhet. Det at mange tror det er mange veier som leder til Gud, viser at mennesker tror på åndelig sannhet. Men det er ikke alt vi tror er sant, som faktisk er sant.

En felles trossystem kan ikke være sant, hvis de bestrider hverandre på et dypt plan, og sannhet er ikke selvmotsigende. Religioner bestrider hverandre; derfor kan ikke alle være sanne.

Mormonere lærer at det eksisterer mange guder, og at du kan bli til en gud. Kristendommen lærer at det kun er en Gud, og at du ikke kan bli en Gud. Islam lærer at Jesus ikke er Gud i kjøtt og blod, hvor kristendommen gjør det. Jesus kan ikke både være Gud og ikke være Gud på samme tid. De kan ikke alle være sanne.

Hvis ikke alle kan være sanne, så er det ikke sant at alle leder til Gud. Sannheten motsier ikke seg selv. Gud er ikke forfatteren av kaos (1 Kor 14, 33). Derfor er det rimelig å tro at det kan eksistere en absolutt åndelig sannhet, og at ikke alle trossamfunn kan være sanne uansett om de hevder det. Det må være noe mer enn bare å hevde det.

for Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud…
1 Kor 14, 33

Det er mange religioner som har profetier, men ingen har blitt oppfylt 100% nøyaktig slik som Bibelen forutsa, og ingen av dem peker til en person som Jesus, som gjorde utrolige mirakler. Det Gamle Testamentet var skrevet flere hundre år før Jesus var født, likevel har GT profetert utallige hendelser om Jesus.

Oppfyllelse av profetier kan ha ulike forklaringer. Noen påstår at NT ble skrevet og endret for å få det til å virke ut som Jesus oppfylte GTs profetier (men det finnes ingen bevis over det). Andre hevder at profetiene er så vage at de ikke kan regnes med (men mange av profetiene er ikke vage i det hele tatt).

Ingen annen religiøs leder har dødd foran en skare av vitner og trente henrettere, hatt en voktet grav og oppstått tre dager foran mange mennesker. Oppstandelsen er et bevis for hvem Jesus er og hva Han oppnådde og hva Han hadde satt seg til å gjøre: Å dø for våre synder for hele menneskeheten.

Budda stod ikke opp fra de døde. Muhammed kunne ikke reise de døde. Confucius stod ikke opp fra de døde. Krishna stod ikke opp, osv. Kun Jesus har stått fysisk opp fra de døde, gått på vannet, blitt erklært til å være Gud, og reist mennesker opp fra de døde.

Han har beseiret døden. Hvorfor stole på noen andre? Hvorfor stole på at hvem som helst kan bli holdt av døden, når vi har en Messias som er større enn døden selv?

Hvorfor skulle noen stole på kristendommen over f.eks. Islam, Buddhismen, Mormonismen eller New Age?

Det er fordi det finnes absolutte sannheter. Kun i kristendommen finnes det presise, oppfylte profetier om en kommende Messias. Kun i kristendommen har vi en ekstremt nøyaktig overførsels av øyevitners skildringer (evangelium), slik at vi kan stole på slik det originalt ble skrevet.

Kun i kristendommen har vi en person av Kristus som gjorde krav på å være Gud, utførte utallige mirakler for å bevise Hans guddommelighet, som døde og stod opp etter tre dager, som sa Han var veien, sannheten og livet (Joh 14, 6).

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Joh 14, 6

Alt dette er lagt til legitimiteten og påliteligheten til kristendommen, som over alle andre religioner, er basert på personen Jesus. Jesus kan ikke være sannheten, hvis andre religioner også er sanne.

Enten var Jesus sann og alle andre religioner er falske, ellers så er alle religioner sanne og Jesus ikke, men sannheten er ikke selvmotsigende.

Ateistene tror ikke på andre mirakler enn the big bang, så at de ikke tror på mirakler, endrer ikke det faktum at mirakler skjer og har skjedd, også i Bibelen.

Under de gitte omstendighetene at evangeliet ble fremstilt og skrevet av individuelle mennesker som kjente Jesus personlig (eller som var under ledelse av de som kjente Ham), at evangeliet er historisk nøyaktig, perfekt overført til oss gjennom kopieringsmetoden, så kan vi anta i det minste at Jesus faktisk var en historisk person.

Det skriftlige angående Jesus er framvist i en historisk, kulturelt, religiøst og politisk kontekst av beviselige navn, hendelser og steder som en integrert del av innholdets kontekst og virkelighet.

Jesus er presentert som en ekte person som gjorde krav på å være guddommelig og som utførte utallige mirakler. Disse hendelsene er bevitnet av mennesker med godt et omdømme og har blitt overført til oss som pålitelig: Det Nye Testamentet er 99,5 % ordrett nøyaktig.

I 1963 skrev professor Peter Stoner en artikkel i bladet Science Speaks, om den matematiske sannsynligheten for at et menneske skulle oppfylle alle profetiene slik Jesus gjorde, ved hjelp av vitenskapelig sannsynlighetsregning.

Sannsynligheten for at et menneske skal oppfylle 8 av profetiene, fra den dag det ble profetert og fram til i dag er 1 av 10^17 (1 av 100 000 000 000 000 000).

Hvis du legger et 61 cm tykt lag med 10^17 mynter ut over hele staten Texas i USA, og merker en av disse myntene før du legger dem ut, hva er da sannsynligheten for at en blind mann skal finne mynten?

Sannsynligheten er 1 av 10^17

Stoner skriver også at sannsynligheten for at et menneske skal kunne oppfylle 48 av profetiene fra det Gamle Testamentet, slik Jesus gjorde, er 1 av 10^157 (1 av 10 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)

Bevisene taler for seg selv. Det er ingen tilfeldighet at Jesus oppfylte alle profetiene. Han var den han sa han var. Han er Gud. Hvis du er uenig utregningene eller resultatet, kan du utføre dine egne kalkuleringer.

Dette er selvsagt under forutsetningene at man tror på mirakler og har et hjerte som er åpent for det åndelige. Hos ateistene så er det åndelige livet dødt. Hvis man ikke tror på mirakler eller Gud, så spiller det ingen rolle, da tror man uansett ikke på noe annet enn det man kan se eller ta på.

6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Joh 14,6

Men hvis man søker den eneste veien som fører til Gud, så er det gjennom Jesus, og da kan ikke andre religioner være sanne.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply