Skip to main content

Det meget sannsynlig at Gud ga Noa både visdom, innsikt, kunnskap og evner til å bygge arken,  på samme måte som Han ga det til Besalel i 2 Mos 35, 30-34:

På bakgrunn av dette kan man trygt konkludere med at arken hadde en avansert konstruksjon og virkemåte.

30 Moses sa til israelittene: Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme 31 og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk, 32 så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv eller bronse, 33 slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. 34 Evne til å lære opp andre har Herren gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply