Skip to main content

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. (Kol 1, 15)

Det er mange som misforstår ordet førstefødte, og tolker det som at det også betyr «førsteskapte». Det ville antyde at Jesus kun var en skapt skapning, ikke evig eller Gud.

Førstefødte betyr derimot ikke førsteskapte. Når Paulus konstaterer at Jesus er den førstefødte over alt det skapte, så bruker han det greske ordet prototokos, som betyr arving og første i rang.

Hvis han hadde tenkt å si førsteskapte, så hadde han brukt det greske ordet for førsteskapte som er protoktistos. Ingen steder i Skriften står det at Gud skapte Jesus.

I sin bok Theology on the Person of Christ av Lewis Sperry Chafer, skriver han følgende: Denne tittelen – noen ganger oversatt første fødte – indikerer at Kristus er førstefødte, den eldste i relasjon til alt det skapte; ikke den førsteskapte, men forgjengeren til alle ting og så vel som makter og myndigheter.

For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. (Kol 1, 16)

Jesus kan ikke både være den førsteskapte og samtidig skaperen av alt som er og ble til. Når Jesus er Skaperen av alt det skapte, så kunne ikke han selv ha vært skapt.

Han er den han sa han var. Han er Gud.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply