Skip to main content

Han sa til dem: «Har dere spart alle kvinnene? 16 Det var jo de som etter Bileams råd lokket israelittene til troløshet mot Herren den gangen ved Peor, så pesten rammet Herrens menighet. 17 Nå skal dere slå i hjel alle smågutter og alle kvinner som har hatt samleie med menn. 18 Men alle unge piker som ikke har hatt samleie med menn, skal dere spare. (4. Mos 31, 15-18).

«Ta hevn over midjanittene for det de har gjort mot israelittene. Siden skal du gå til dine fedre.» var den vonde ordren Moses mottok av Gud. Hvorfor tillot Gud dette?

Det er ofte lett å plukke ut historiske hendelser fra bibelen uten å ta med hele sammenhengen av det man leser.

I i kapittel 25 leser vi historien bak Guds vrede. Det står at mens Israel oppholdt seg i Sjittim, begynte folket å drive hor med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for gudene sine. Og folket åt og tilba deres guder. Israel holdt seg til Ba’al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. (4 Mos 25, 1-3).

Som ikke avgudsdyrkelsen var ille nok, innbød døtrene av Moab til hor med Israels folk, noe som til syvende sist ville føre til utslettelsen av Israel og den messianske tidslinje.

Se også: Den matematiske sannsynligheten for at Jesus skulle oppfylle alle profetiene

I det gamle testamentet ser vi at Gud utøver sin makt for å beskytte Israel, Guds eiendomsfolk, og den fremtidige messianske linje som fører helt frem til Jesus.

Resultatet av avgudsdyrkelsen, blandingen av folk og kultur, ville ikke bare føre til utslettelsen av Israel som et folk, identitet, kultur, hellighet og nasjon, men det ville også lede til bruddet med profetien som forutsa Jesu komme og som spesifiserte hvilken slektslinje han ville komme fra.

Se også: Er ikke Adam og Eva oppdiktede personer?

Messias, Jesus, ville være den som døde for verdens synd og uten at han døde for oss ville det ikke vært noe forsonelse. Uten forsoning, ville alle mennesker gå tapt. Gud sørget derfor for utslettelsen av de ugudelige for å beskytte Israel og Jesu fremtidige ankomst.

Det er derfor Gud befalte utslettelsen av denne nasjonen.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply