Skip to main content

De fleste er kjent med at en eksplosjon snarere tvert imot ødelegger enn at den skaper, men likevel hevder evolusjonistene iherdig at universet ble til ved en stor eksplosjon. Altså Big Bang teorien.

Mange er derimot ikke klar over at Big Bang teorien strider imot termodynamikkens første og andre hovedsetning. Den første lov sier at energi kan aldri oppstå og aldri tillintetgjøres, men kun gå over i andre former.

Hvordan kunne da universet oppstå fra intet uten at det er en skaper med i bildet?

Termodynamikkens andre lov sier at entropien alltid øker. Entropi er et mål som forteller kaostilsstanden eller uorden til et fysisk system i molekylær tilstand.

Hvis du knuser et glass på gulvet, så forteller entropilæren at glasset ikke kan knuses tilbake til slik det opprinnelig var. Når vi bruker energi, går mikroskoptisk orden over til uorden.

I videreføringen av dette resonnementet virker det som om universet uunngåelig nærmer seg en sluttilstand med maksimal entropi og ingen mulige termodynamiske prosesser. Dette scenariet omtales som varmedøden.

Hvordan står dette til med evolusjonistenes tankegang om at alt bare blir bedre? Dersom energilovene står ved sin gyldighet, noe de gjør av vitenskapen, så betyr dette at de ugyldiggjør darwinismens utviklingslære.

Termodynamikkens andre lov har kanskje størst betydning i forhold til utviklingslæren. Og her blir det vanskeligen den – at nesten alt som har å gjøre med evolusjon – enten når dette gjelder universets tilblivelse, eller utviklingen av liv, så står det i motsetning til denne andre lov – John Ankerberg / John Weldon i Darwin’s Leap of Faith

Les også: Ateismen og dens dårskap

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply