Skip to main content

Bibelen forteller ingen ting om hvordan Jesus så ut som menneske. Det vi vet sikkert er at han er etterkommer av David, Isak, Abraham og Gud. Det er fjorten slektsledd fra Abraham til David. Fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus (Matt 1, 1).

Vi vet at Jesus var jødisk og at han i tillegg ble holdt for å være sønn av Josef (Luk 3, 21), som var sønn av Isak, sønn av Abraham og sønn av Gud.

Hvis Jesus var mørk i huden, så måtte Josef også være det. Siden jødene fant det troverdig at han var sønn av Josef, så måtte han være av samme hudfarge og etnitet.

Da Gud forvirret all verdens tungemål ved Babels tårn (1 Mos 11, 1-9), og derfra spredte menneskene ut over hele jorden, så endret han også genene i menneskene, slik at etterkommerne kunne tilpasse seg miljøet rundt seg.

Etter hvert som de forskjellige gruppene med samme språk vandret videre, ble genene til hver gruppe mindre mangfoldige, etter som de ikke lenger hadde hele verdens befolkning å blande seg inn med.

Fra generasjon til generasjon ble utvalget av gener begrenset til samme folkegruppe, noe som medførte til likheter i hudfarge og etniske kjennetegn. Herav finner vi blant annet arabere, asiater, afrikanere, israelere, syrere og europeere for å nevne noen.

Det er godt mulig at Jesus ikke så ut som på de fleste bildene han har blitt portrettet med, men det er heller ingen ting som tyder på det motsatte.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply