Skip to main content

http://www.youtube.com/watch?v=1Wl29JZkTtE

«Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (2. Kor 5, 21) Paul Washer gir her en sterk forkynnelse om du virkelig forstår hva Jesus gjorde for deg på korset?

Author Paul Washer

More posts by Paul Washer

Leave a Reply