Hvem er Smyrna Oslo?

Faksimile

Faksimile

«Smyrna Oslo» er en selvproklamert mini husmenighet startet av Jan Kåre Christensen. Den hadde ikke vært oppmerksomheten verdt, hadde det ikke vært for et enormt nettverk av pengetigging, vranglære, blasfemi og fariseriske tekster som preger nettsiden.

Det meste av sidens innhold baserer seg på fariseisk fordømmelse i et desperat forsøk på å ligne «Se & Hørs» sladderspalte. På nettsiden langer han ut mot treenigheteslæren, gjengifte, Visjon Norge og flere kjente navngitte forkynnere hvis liv eller fortid ikke er perfekt.

Bibelen forteller at mange skal bli forledet til å tro på en annen Jesus (2. Kor. 11,3-4). Den mest alvorligste vranglæren fra Jan Kåre Christensen, er hans lære om at Jesus ikke er Gud.

Jesus var 100 % menneske og 0 % Gud, noe han egentlig også i dag er, hvis vi snakker om den evige Gud. Den evige, sanne og majestetiske Gud er kun Gud Fader. Når det gjelder Gud med liten g så er Jesus det, men det er også englene og t.o.m. vi mennesker er også nevnt i skriften som guder, akkurat som Jesus er. Vi er alle av Gud, derfor er vi alle guder.
Fra Smyrna Oslo’ blogg 13 mars 2012

Sentrale punkter i hans lære:

 • Han tror ikke på treenigheten
 • Han deler tro med Jehovas Vitner, med at Den Hellige Ånd kun er en kraft.
 • Han deler tro med Mormonerne om at vi alle kan bli guder.
 • Han er imot dåpen i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn.
 • Han lærer at Jesus er en skapt engel.
 • Han lærer at Jesus ikke er Gud
 • Han lærer at englene skapte verden i sammen med Jesus.
 • Han tror ikke på en fortapelse med evig pine.
 • Han mener det er viktig at kvinnene dekker til hodet i menigheten.
 • Han mener at rock er musikk i fra djevelen.
 • Han lærer at gjengifte havner i helvete.

Antall medlemmer: 2 stk.

2 Kor 11, 13-15: «Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.»

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.