Skip to main content

I en gammel søndagsskolebok står det skrevet;  Da du ble døpt, ble du Guds barn. Flere sykehus og statsprester praktiserer fremdeles en slik falsk lære. Bibelen forteller at himmelriket tilhører de små barn. Det betyr at alle barn, døpt eller ikke, tilhører himmelriket.

13 De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. 14 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 15 Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra.
Matt 19,13-15

Da min mor, før min tid, fødte et barn som var døende, ble hun fortalt at barnet måtte døpes så fort som mulig. Kirken kaller dette nøddåp. Hvis barnet ikke ble døpt, så gikk det til fortapelsen. Det var hennes religiøse farmor som fortalte henne dette. De religiøse som tror på dette, har begått en stor urett og påført mange unødig smerte.

16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Mark 16, 16

Du blir ikke kristen av barnedåpen. Barnedåpen er en velsignelse. I bibelen står det ingen ting om barnedåp, men derimot forteller skriften at den som skal bli døpt må ha en personlig tro. Dette har ikke de små barn. Dette har du gjennom frelsen når du kan ta ditt eget frie valg.

La meg skrive dette tydelig og klart igjen. Barnedåpen frelser ikke! Himmelriket hører de små barn til! Når skal kirken lære seg å lese hele bibelen?

18 Den sjuende dagen døde gutten. Men Davids menn våget ikke å fortelle ham at gutten var død; for de sa: «Når vi snakket til ham mens gutten ennå levde, hørte han ikke på oss. Hvordan skal vi da få sagt ham at gutten er død? Han kunne gjøre noe forferdelig.» 19 Men David så at mennene hvisket seg imellom, og han skjønte at gutten var død. Han spurte mennene sine: «Er gutten død?» De svarte: «Ja, han er død.» 20 Da reiste David seg opp fra gulvet. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus, bøyde seg og tilbad. Da han kom hjem, bad han om mat. Den ble satt fram, og han spiste. 21 Mennene hans sa til ham: «Hvordan er det du bærer deg at? Mens gutten ennå levde, fastet du og gråt. Og nå da han er død, står du opp og spiser.» 22 Han svarte: «Så lenge gutten levde, fastet og gråt jeg. For jeg tenkte at Herren kanskje ville forbarme seg over meg og la gutten leve. 23 Men hvorfor skulle jeg faste nå da han er død? Kan jeg hente ham tilbake igjen? Jeg må en gang dra dit han er, men han kommer aldri tilbake til meg.»
2 Sam 12, 18-24

David mistet sitt barn, men han visste at han en gang skulle dra dit hans barn er. Paradiset. Et hvert barn tilhører himmelriket, inntil det er gammel nok til å ta et eget valg.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply