Skip to main content

I følge bibelen er sex før ekteskap galt. Dette betyr ikke at noen har rett til å fordømme eller se ned på andre fordi dem lever i et samboerskap.

10 Disiplene sa da til ham: «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.» 11 Men han svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. 12 For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg.»
Matt 19:10

Når du ikke er kristen, så lever du etter verden. Det betyr du følger de normer og leveregler som har blitt vanlig i samfunnet. Dette handler ikke om hvordan naboen din lever, men hvordan du selv lever.

Som kristen er det derfor viktig å ta et standpunkt og følge Guds ord.

4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»
Matt 19:4-6

Det er også andre årsaker til at en skal vente. Barn født utenfor ekteskap er like flotte og verdifulle som alle andre barn, men det gir barnet ekstra trygghet når foreldrene er gifte.

Sex før ekteskap øker også sjansen til uventet graviditet, kjønnssykdommer og sjansen til å bli såret. I Japan er konsekvensene av fri sex at det hvert år aborteres flere barn enn det fødes.

Det 6. bud, «du skal ikke bryte ekteskapet», skal skape trygghet. Ingen kan til en hver tid love følelser, men kjærligheten vil love troskap. Kjærligheten vokser ikke fram på grunn av sex. Sex må vokse fram av kjærligheten.

Bibelen forteller også at «Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. » (Heb 13, 4).

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply