Skip to main content

Av Ludvik M. Karlsen.

Da den blinde tiggeren Bartimeus fikk synet igjen ble frelst og løst (Mark 10, 52) står det: Straks fikk han sitt syn igjen og fulgte Jesus på veien. Det er fint å be kjære Jesus vær med meg i dag, kjære Jesus gjør dette og dette. Men la oss lære av Bartimeus, at Jesus går foran og vi følger etter ham. Han er ingens tilhenger som bare hektes på som det passer oss, men når han får lede oss kan vi også bli formet av han og på den måten bli preget av ham. Det passer nok kanskje ikke inn i alles hverdag, men der hviler velsignelsen og den troendes vekst. Gud velsigne alle.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply