Skip to main content

Av Ronny R. Larsen.

Er tro noe som kommer og går? Kan man miste sin tro? Hvordan kan jeg tro på noe jeg ikke kan se? Når noen mister sin tro, så kan det ofte ligge smerte eller forventninger bak noe som uteble. Det kan hende man har forventninger til at «hvis» Gud er god, så må han gripe inn å helbrede, redde, endre på noe eller gjøre noe som vi forventer eller ønsker. Det kan ofte være helt legitime forventninger til våre krav. Når man så ber om hjelp og denne uteblir, så konkluderer man med at Gud ikke eksisterer eller at han ikke vil høre deg. Noen tror til og med det er fordi de lever i synd (men alle har vi syndet og ingen er syndefrie).

Andre kan ha vokst opp i en sekt med tro på en gud som aldri har eksistert. I denne sekten var det kanskje krav og forventninger om dyd og renhet som ikke kunne bli oppfylt. Når man så ikke kunne oppfylle disse kravene eller ønsket å gå en annen vei, så ble resultatet utestengelse fra sekten eller i verste fall fra hele familien. Den gud man trodde på ble til noe negativt som man søker seg bort fra.

Enkelte kan ha blitt misbrukt av noen de stolte på, noen som utga seg for å være kristne, men som aldri hadde kjent Jesus. «Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!» (Matt 7, 21-23)

Det er så mange grunner til at mennesker forlater sin tro, men alle årsakene har også et svar på hvorfor det er slik. De som har forventninger til at Gud skal gi de lykke, rikdom eller en sterk og frisk kropp blir ofte skuffet når de møter de første tegn til hinder. De ber flere ganger om dagen og skriker etter hjelp fra sitt dypeste indre. Likevel får de ikke noe svar. Smerten forblir der fremdeles. Til slutt konkluderer de med at Gud ikke kan eksistere. Han svarer jo ikke på min bønn.

La meg fortelle deg noe. De som sier dette har rett. Den gud eksisterer ikke. De har laget seg en avgud som passer deres egne ønsker og tanker om hvordan Gud skal være. Bibelen kaller det avgudsdyrkelse. Avgudsdyrkelse er en av de eldste synder i Bibelen. Bibelen sier at avgudsdyrkere ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6, 10).

Gud har aldri lovet at livet på jorden skal være enkelt hverken for de kristne eller andre mennesker. Bare se på hva som skjedde med Jesu disipler. De ble fengslet, hengt, brent, kokt og steinet. Se på alle forfølgelsene som de kristne opplever i dag. Kristne over hele verden blir myrdet og fengslet for sin tro.

Gud er god, men Han er også rettferdig. Han er så god at Han vil straffe onde mennesker som Hitler. Men hans rettferdighet stopper ikke der. Han vil straffe både drapsmenn, voldtekstmenn, løgnere, menn som ligger med menn og tyver. Han vil til og med straffe de som bare tenkte på å drepe eller voldta.

Saken er den at noe er alvorlig galt mellom oss og Gud. Skapelsen er ikke lenger hva det opprinnelig var. Mennesket gjorde opprør imot Gud. Av nåde sendte Gud sin Sønn for at hver den som tror skal få evig liv. Jesus på seg verdens synd og sonet både din og min straff, slik at hver den som tror skal bli gjort rettferdige fremfor Gud. Du brøt Guds lov, men Jesus tok på seg all skyld for at du skal kunne stå rettferdig og ren fremfor Guds åsyn.

Du har vel ikke gjort så mye galt sier du kanskje? Har du noen gang fortalt en løgn? Hva kalles du da? En løgner? Har du noen gang tatt noe som ikke tilhørte deg, samme hvor ubetydelig det var? Hva kalles du da? En tyv? Jesus sa at hver den som ser på et menneske av lyst, har vært utro i sitt hjerte. Har du noen gang sett på et annet menneske med lyst? Da har du begått utroskap i ditt hjerte.

Med vår egen bekjennelse er vi både løgnere, tyver og har begått utroskap i våre hjerter. Det var kun tre av de ti bud. Ingen av oss kan si at vi ikke har syndet imot Gud. «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike» (1 Kor 6, 9-10).

Det finnes ingen andre veier å komme til Gud utenom ved Jesus. Jesus sier selv at Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til hans Far i himmelen uten gjennom ved Ham.

Er du ikke født på ny, så vil du ikke se himmelen. Du vil bli dømt for all din synd og møte et evig helvete. Født på ny blir du kun når du helhjertet omvender deg og tror på Jesus av hele ditt hjerte.

Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.
Joh 3, 5-7

Å bli født på ny er en forvandling som skjer i ditt i hjerte. Forvandlingen er det Gud som gjør. Av vann kom vi til verden, og av ånd blir vi født på ny. Du vil få et nytt hjerte som ønsker å gjøre det som behager Gud. Du vil være å elske det som Gud og hate det som Gud hater.

Det betyr langt i fra at du blir perfekt, for det er det ingen av oss som er. Det er Den Hellige Ånd som vil hjelpe deg med å beseire synd. Du må bekjenne med din munn at Jesus er Herre og at du tror Gud har oppreist Ham fra de døde. Du må be om tilgivelse for at du har syndet imot Gud og omvende deg. Da vil Gud gi deg evig liv og glede i Hans rike for all tid.

Det er også de som vokser opp i religiøse hjem med krav og forventninger for å komme til himmelen. Det er urealistiske krav som kun Jesus kunne oppfylle.

Du ser, Jesus kom for å oppheve religion. Hvis religionen er så fantastisk, hvorfor har den startet så mange kriger? Hvorfor bygger den store flotte kirker når den mislykkes med å fø de som sulter. Den forteller enslige mødre at de er horer og at Gud ikke elsker dem hvis de noen gang har vært skilt, men Gud i det gamle testamentet forteller at det faktisk er de religiøse som er horer. Problemet med religion er at den aldri kommer til kjernen. Religion er kun en handling som i en lang liste over oppgaver. Religionen sier gjøre, Jesus sa det er gjort. Religionen sier slave, Jesus sier sønn. Religionen gjør deg blind, men Jesus lar deg se.

Det er dette som gjør religionen og kristendommen to forskjellige grupper. I religionen er det mennesket som søker Gud. I kristendommen er det Gud som søker mennesket. Da Jesus gråt det er fullbragt, så tror jeg faktisk han mente det. Hvis Jesus var her i dag, ville kirken slippe ham inn? Mange kan miste sin tro på grunn av religion, men det er alt det er. De har ikke kjent den Jesus som Bibelen omtaler. Lammet som ga sitt liv for deg.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply