Skip to main content

Eksistensen av Gud kan beskrives på mange måter. Termodynamikken er bare en av mange. Termodynamikk er aksiomatisk (ubestridelig naturlov som ikke trenger bevis ) gren i fysikken.

Dens første lov sier at energi kan hverken oppstå eller forsvinne. Hvis energi ikke kan oppstå, så kan ikke universet ha blitt til av seg selv uten en Skaper, fordi ut av intet kommer intet.

Energien kan heller ikke ha eksistert for alltid, for entropien (kaos) i universet øker og nærmer seg varmedøden. Hvis universet skulle ha eksistert for alltid, så ville vår sol ha blitt til støv etter 4.5 milliader år.

Se også: Hvordan ble universet til?

Derfor vet vi at det eksisterer en Skaper, og denne Skaperen er Gud. Ingen skapte Gud. Gud er utenfor tid og rom. Han skapte tid, rom og fysikklovene.

Hvis intet ikke kan skapte noe, og likevel så eksisterer noe, så er følgende at det alltid har eksistert noe til å bringe noe inn til eksistens.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply