Skip to main content

Ray Comfort og Tony Miano forkynte nylig evangeliet i friluft ved Cerritos College. Etter Ray var ferdig å forkynne, stod det en ung student opp ved navn Jason, som begynte å adressere mengden. Jason, som utga seg for å være en kristen, begynte å forkynne et falsk evangeliet om at «Gud har en fantastisk plan for ditt liv» og at dette skal resultere i at du får «helse, velvære og rikdom».

Hva du vil se i denne videoen er to helt forkjellige budskap. Jasons ubibelske evangeliet og evangeliet om Jesus Kristus.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply