Skip to main content

31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.
Matt 12, 22-32

«Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse.» Her går Jesus fram som et godt eksempel for menneskeheten, for som det står i Matt 11, 25:

25 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres Far i himmelen for det dere selv har forbrutt.
Matt 11, 25

Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.
Matt 12, 32

Det finnes kristne som frykter de har syndet mot Den Hellige Ånd, slik at de aldri skal få tilgivelse, men faktisk er det de som har begått den utilgivelige synd som aldri har noen frykt, og de aldri har mottatt frelsen. Deres hjerter hater lyset og har blitt forherdet.

Hvordan kan et gjenfødt menneske, som er et nytt menneske og har mottatt evig liv, begå den utilgivelige synd?

Han kan ikke det.

27 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 28 Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.
Joh 10, 27

Tilgivelse er av nåde og tro er en gave i fra Gud. Det er noe Han ikke vil gi til et menneske som er fast bestemt på å aldri komme til korset, selv til den siste slutt.

De som frykter de har begått den utilgivelige synd, har et godt tegn i seg selv at de ikke har begått denne synden, for «Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.» (Rom 8, 16)

Hvis en har omsorg for sin frelse, er det et sikkert tegn på at en ikke har begått en slik synd.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply