17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.
Åp 13, 17-18

Bare Gud kjenner fremtiden, men 666 er antagelig den gematriske [1] tallverdien som identifiserer det fremtidige navnet til antikrist. På gresk og hebraisk bruker de sifferverdier fra bokstaver som tallsystem.

Aa – alpha = 1, Bb – beta = 2, Gg – gamma = 3, Dd – delta = 4, osv.

Den fremtidige antikrist vil antagelig ha et navn med en verdi som tilsvarer det gematriske tallet, 666, på gresk. Jesus (iasous, IhsouV) sitt gematriske tall tilsvarer 888 på gresk (i = 10, a = 8, s = 200, o = 70, u = 400, s = 200).

Ronny R. Larsen

About Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

Legg gjerne igjen en kommentar, men husk å bruke søkemotoren før du stiller et spørsmål. Bruk helst ditt riktige navn, så sant du ikke ønsker å være anonym.