Skip to main content

Demoner er onde ånder uten legeme. Vi kjenner ikke til deres opprinnelse, men en teori går ut på at de en gang var falne engler som gjorde opprør imot Gud. En annen teori går ut på at de var en pre-historisk rase før Adam, som ble utslettet i tiden beskrevet mellom første Mosebok vers 1 og 2.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet.
1 Mos 1, 1-2


Besettelse
Demoner kan ta bolig i både mennesker og dyr. En person kan ha mange demoner (legioner). Demonene kan være årsak til både fysiske og psykiske sykdommer, lidelser, evner og avhengigheter. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at en sykdom trenger ikke være en demonbesettelse, men en demon kan være med å forsterke enkelte lidelser.


Kristne kan ikke bli besatt
Kristne kan ikke bli besatt av onde ånder, men vi kan bli plaget, fristet, forledet og påvirket av dem. Den som er i oss, Den Hellige Ånd, er sterkere enn den onde som er i verden.

4 Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
1 Joh 4, 4

 

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply