Skip to main content

Endetidens antikrist har hatt mange forløpere (1 Joh 2, 18). Hitler, Stalin, Mao og Pol Pot for å nevne noen. Bibelen forteller om en enda mer forferdelig hersker som skal komme i endetiden [1. Når vil endetiden komme?]; den siste antikrist.

Anti-krist, dyret, er den andre personen i den sataniske treenighet, der den falske profet er Den Hellige Ånds motstykke, Djevelen er Faderens motstykke og Anti-krist er Jesu motstykke.

Djevelen vil gi sin makt og autoritet til antikrist gjennom demoniske krefter [2. Hva er demoner?]. I bibelen kalles han også for dyret (Åp 13, 1-5). Han vil bli en tyran verden aldri har sett maken til, både politisk og militært. Han vil forføre alle verdens hjørner, i sammen med den falske profet [1. Hva eller hvem er den falske profet?].

Antikristens ånd
Alle religiøse bevegelser som benekter at Jesus er Guds sønn, er av antikristens ånd. Dette gjelder spesielt Jehovas Vitner, Mormonere, Islam og Syvendedags Adventister.

3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.
1 Joh 4, 3


Hans vesen
Jesus kom i sitt fars navn, og ble avvist av verden. Den siste antikrist vil komme i sitt eget navn, og han vil bli godt tatt imot (Joh 5, 43). Folket vil tilbe djevelen, fordi han gir makt til antikrist. Han vil forfølge og drepe alle de som ikke vil la seg underkaste (Ap 13, 15) eller som ikke har dyrets merke [3. Hva betyr 666?]. Hans erkefiende vil være Israel [3. Israel er jødenes land].

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply