Skip to main content

13 Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. 14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
Joh 14, 13-14

Bibelen forteller at vi kan be til både Gud og Jesus. I Joh 14, 13-14 leser vi at vi kan be til Jesus, slik at Faderen blir forherliget.  I Matt 6, 6 står det at vi kan be til Gud, for vi har en Far som vet hva vi trenger, til og med før vi ber ham om det.

Når vi ber i Jesus navn så betyr det at vår bønn er så i ett med Jesu vilje, at han selv kunne ha satt sitt navn under den. En slik bønn kan flytte fjell.

Kan en be til Den Hellige Ånd?
Det er ingen hendelser i Bibelen hvor man ber til Den Hellige Ånd. Årsaken er at Den Hellige Ånd ikke bærer vitne om seg selv, men om Jesus. Det er derfor ikke vanlig å be til Den Hellige Ånd.

26 Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.
Joh 15, 26

13 Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!
2 Kor 13, 13

 

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply