Skip to main content

Det er mange vers i Bibelen som forteller at Jesus er Gud. Faderen er skaperen av alt. Sønnen er frelseren, den som forløser. Den Hellige Ånd er helliggjøreren, trøsteren, rådgiveren og hjelperen.

For mer informasjon, se også: Hva er treenigheten?

1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… | 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
1. Joh 1, 1. Joh 14

18 Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept; ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg dermed lik Gud.
1. Joh 5,18

24 Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at «jeg er Han», skal dere dø i deres synder.» [1. Note «jeg er Han»: Jesu gåtefulle svar til jødene ligger nær et uttrykk i GT som der er oversatt: «Jeg er Gud». Se Jes 43,10; 5 Mos 32,39.] 1. Joh 8,24

28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas. 29 Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.»
1. Joh 20, 28-29

5 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,  6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,  7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,  8 og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.
Fil 2, 5-8

8 Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav.
Hebr 1, 8

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply