Skip to main content

Ikke merkelig er det mange kristne som er opptatt av endetiden, men jeg mener fokuset er feil. I stedet for å fokusere på hvor fint vi som kristne vil få det etter bortrykkelsen (før endetiden), så bør vi konsentrere oss om å be for våre nærmeste og menneskene rundt oss. Be om at flest mulig skal bli frelst før den tid kommer.

Innledningen til endetiden kan komme når som helst. Nå, i morgen eller om flere tiår. Det er kun Gud som vet når. Vi vet at Gud er nådig, og har gitt oss tid, slik at flest mulig skal bli frelst. Det er derimot ikke til å komme fra at flere profetier allerede har blitt oppfylt (profetier som forteller om tiden før Jesus kommer), og vi lever nå i en tid som nærmer seg slutten til en ny begynnelse.

Ofte brukes begrepene endetid og bortrykkelse om hverandre, men endetiden finner sted etter tusenårsriket (nådetid – bortrykkelse – trengselstid – tusenårsriket – endetiden).

16 For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.
1 Tess 4, 16-17

10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.
Åp 3, 10

Endetiden starter ikke med en gang. Vi befinner oss nå i nådetiden. Endetiden vil bli innledet med bortrykkelsen av alle som hører himmelriket til. Så kommer sju år med trengsel, trengselstiden, hvor antikrist skal regjere for en kort tid. Det vil bli en forferdelig tid med krig og ødeleggelser, som verden aldri har sett maken til.

Nedenfor har jeg samlet i sammen noen av profetiene som skal oppfylles før endetiden kommer. Kilden er så klart Bibelen.


Resten kan dere lese i Johannes’ åpenbaring.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion One Comment

  • Arne Steien sier:

    Bra Ronny! Att du ser forskjellen mellom Herrens komme og Herrens dag, når Jesus kommer for å hente forsamlingen,vil
    dette starte den store trengsel altså Herrens dag. Når forsamlingen og Den Hellige Ånd blir fjernet fra jorden, vil antikrist
    tre synlig fram

Leave a Reply