Skip to main content

1 Peter 5,7: “Kast all eders sorg for ham, for han har omsorg for eder.”

Å være en kristen er ingen garanti for at vi ikke skal møte prøvelser i livet, i form av sorger eller andre vanskeligheter. Forskjellen på en kristen og en vantro, er at en kristen kan møte sorgene i livet  sammen med Jesus. Som frelsesoffiseren David Welander synger: “Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der er stien så knudret og hard.”

Det ord har den gjort til en blomstrende sal: “Han er trofast i dag som i går.”

Sorg kan være så mangt. Det kan være tunge følelser på grunn av personlig utilstrekkelighet, nederlag og endog synd vi føler sorg over.

Sorgens tunge slag kan banke på vår dør, ved sykdom og død, ved at en av våre kjære blir tatt bort fra oss. Tapet kan føles smertelig.

Selv om vi er Guds barn, kan vi bli hjemsøkt av sorgen.

Hjemmet i Betania, hvor Marta, Maria og Lasarus bodde, er et eksempel på det. Selv de beste kristne møter livets iblant harde og bitre realiteter. Vi kan og må ikke bortforklare dem, verken for oss selv eller andre.

Hva skal vi så gjøre med våre sorger? Her kommer dagens bibelord til oss med trøst og hjelp. “Kast all eders sorg på ham, for han har omsorg for eder.”

For det første står det – KAST! Vi skal ikke ta våre sorger og legge langsomt “bit for bit” på Herren. Vi skal ta “hele sorgen eller alle sorgene” og skyndsomt kaste dem på Herren. Ikke en del av sorgen, men all sorg. På denne måten vil vår kjære Frelser få tyngden av våre sorger. Han vil ha ledelsen av utviklingen på saken. Han vil på en omsorgsfull måte føre oss ut av og igjennom tåredalen, og gjøre den til en kildevang. Noe av det siste Jesus sa før han forlot denne verden, var at han ville være med oss alle dager inntil verdens ende.

Tenk! Alle dager, og alle slags dager. I troskapitlet, Hebr 11, leser vi om troens kvinner og menn. Alle fikk vitnesbyrd for sin tro, men livet artet seg forskjellig, men alle hadde det til felles at Herren var med dem og gav den kraft og det mot som var nødvendig.

Noen unnslapp sykdom og store prøver, andre måtte lide trengsler og hard medfart, men alle fikk vitnesbyrd for sin tro.

Denne sky av vitner hilser deg og meg for at vi ikke skal miste troen og motet. Guds omsorg varer ved til vi møtes for Guds og Lammets trone.

Av Morgan Kornmo

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply