Undervisning: «Jeg er søndagsskolelærer men jeg tror ikke Bibelen er sann»