Skip to main content

I begynnelsen, før syndefallet, var alt godt. Det fantes ingen sykdom eller død. Da mennesket gjorde opprør mot Gud, satte de i gang en hel serie med hendelser som forandret skapelsen og menneskets natur. Skapelsen var ikke lenger et paradis (1. Mos 3, 17-19). Død, lidelser, krig, hungersnød, smerte, sorg og sykdommer er et resultat av syndefallet. I tillegg har Gud har gitt oss fri vilje. Med den kan vi ta et valg. Vi kan ta imot Guds nåde (Rom 10, 9-10) eller følge resten verden til den evige fortapelse.

Hvis vi ikke hadde hatt frihet til å ta våre egne valg, på både godt og ondt, så ville vi nærmest vært som programmerte roboter. Forurensninger, kunstige stoffer i maten, sykdom, livsstil, degenerering, arv, miljø, alt er noe som syndefallet har ført til. Det påvirker også livet.

Noen vil kanskje spørre, hvorfor fjerner ikke Gud bare Djevelen og alt det vonde i verden? Vel, hvis Gud skulle fjerne Djevelen, så sier han til Gud: “Hvis du skal fjerne meg, de falne engler og demoner, så må du også fjerne alle menneskene. Jeg har gjort mye galt og grusomt, men det har menneskene også.”

Hvis Gud skal fjerne djevelen, så må han også fjerne oss, for opp mot Gud sin målestokk over godhet, så kommer vi til kort. Alle har vi syndet.

Hvis du eller jeg sier vi ikke har syndet, og at vi er et godt menneske, la oss da se hvor godt menneske vi er. De ti bud viser oss hva synd er.

Hvis vi noen gang har fortalt en løgn, så er vi enn løgner. Hvis vi noen gang har stjålet noe, så er vi en tyv. Hvis vi noen gang har misbrukt Guds navn, så har man begått blasfemi.

«Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» (1 Kor 6, 10)

Men kan ikke Guds bare vende sitt blikk bort?

Tenk deg, hvis en dommer i en rettsak vender det blinde øyet bort til en gjengleder som står tiltalt for et brutalt drap, er han en god eller dårlig dommer? I så fall er dommeren korrupt og bør bli tiltalt. Hvis han er en god dommer, så vil han gjøre alt i sin makt for å få domfelt forbryteren, slik at han blir straffet.

Hvis den allmektige Gud ser en mann som voldtar og kveler din mor eller søster, synes du at han skal se en annen vei, eller bringe mannen inn til doms? Hvis Gud ser en annen vei, så er han korrupt og burde selv bli tiltalt. Men hvis Gud er god, så vil han gjøre alt i sin makt for å sørge for at morderen får sin dom.

Bibelen forteller at Han vil straffe mordere, og stedet for straffen kalles helvetet. Gud er så god, at han vil straffe voldtektsforbrytere og mordere, tyver, løgnere, avgudsdyrkere, gudsbespottere, horebukker og ekteskapsbrytere. Han vil til og med straffe de som bare ønsket å drepe eller voldta, men som aldri gjorde det.

Gud har gitt oss de ti bud for at vi skal se hva synd er, og uten at en synder er overbevist om at han har syndet imot Gud, så vil han ikke se på helvetet som hans evige ende.

Men har jeg ikke fått tilgivelse, blitt døpt som barn, og er det ikke nok å bare tro? Tenk deg hvis du står foran en ærlig og rettferdig dommer i en rettsal. Du står anklaget for å ha kjørt for fort.

Du sier: Kan du tilgi meg, Herr Dommer?

Tror du dommeren, som er rettskaffen, og som bunden til å følge den den norske lov, vil se til sides for det du har gjort? Nei, en god og rettferdig dommer vil dømme deg etter loven.

Men tenk så. Inn kommer en mann i ditt sted, som tar på seg din straff, slik at du slipper å gå i fengsel. Denne mannen er Jesus. Jesus tok på seg verdens synd og sonet både din og min straff, slik at hver den som tror skal bli gjort rettferdige fremfor Gud. Du brøt Guds lov, men Jesus tok på seg min og din skyld.

Så Gud er god, men han er også rettferdig.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion One Comment

Leave a Reply