Skip to main content

Like så som den synlige verden eksisterer, eksisterer den åndelige verden. Men, tror på man helt og fullt på Bibelen som Guds ord, så vet man at det ikke finnes gjengangere eller energier fra mennesker som har levd tidligere.

Bibelen forteller at når et ufrelst menneske dør, så går det rett i fortapelsen. Er det frelst, går det rett i til himmelen.

Når mennesker tror at et medium er i kontakt med en avdød ånd eller energi, så er det ikke den avdøde mediumet er i kontakt med. Det er falne engler eller demoner som har kunnskap om den avdøde. De har fulgt den døde hele dens liv og vet alt om den.

Slik blir mennesker lurt, forledet bort i fra det som står om frelsen og fortapelsen i bibelen. Lurt til å tro at det eksisterer en «andre side» eller et «lys» hvor det ikke finnes en Jesus. Det er slik den onde og hans hjelpere virker.

Det finnes ikke flere veier til himmelen. Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen (Gud) uten gjennom ved meg. De som avviser hans frelse som er kun av nåde, går fortapt. De som tar imot, får evig liv. Ikke noe en kan gjøre seg fortjent til, eller noe gode gjerninger kan føre til. Det er en gave som man enten tar imot eller forkaster.

 

16 En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som var besatt av en spådomsånd. De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes. 17 Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: «Disse folkene er tjenere for Den høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse.» 18 Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!» Og den forlot henne på timen.
Apostlenes gjerninger 16:16-18

Mange kristne som tror på spiritisme vil henvise til Matt 17: 3. Der står det at Jesus tar med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes opp på et høyt fjell. På fjellet viser Moses og Elias seg og taler til ham. Ha i minnet at det var flere hundre år siden Moses og Elias levde på jorden. Så hvordan kunne de døde kommunisere med Jesus?

Det er fordi Jesus har all makt! Amen!

Det henvises også til da Saul var hos spåkvinnen i En-Dor. Der står det at spåkvinnen manet fram (merk dere ordet gjenferd, eller fra den engelske King James utgaven: familiar spirit) gjenferdet Samuel etter Sauls befaling.

8 Saul gjorde seg nå ukjennelig og tok på seg andre klær. Han gikk av sted sammen med to mann, og de kom til kvinnen om natten. Saul sa til henne: «Kall fram et gjenferd og spå meg. Hent opp den som jeg nevner for deg.»
1 Sam 28:8

13 Da sa kongen til henne: Vær ikke redd! Men hvad så du? Og kvinnen sa til Saul: Jeg så en gud stige op av jorden.
1 Sam 28: 13

Alle vet at djevelen ikke bor under jorden, men det blir ofte brukt som et bilde på avgrunnen. Her sier spåkvinnen, som ikke nevnes som troende, at en Gud steg opp fra jorden (avgrunnen).

Spåkvinnen mante fram et ondt åndevesen. Det finnes bare én Gud, og han trer ikke fram i Samuels skikkelse.

Revidert: 17.01.2011

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply